+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Svátky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: obrazové materiály k vánočním, mikulášským a velikonočním zvykům, koledy, recepty (2. pád podstatných jmen - kilo mouky), státní svátky,...
Svatební košile (Kytice - K.J. Erben) - slovesa Obsahový cíl: - Žák zná soubor balad od K.J.Erbena Kytice, konkrétně pak baladu Svatební košile. - Žák seřadí a stručně popíše děj balady Svatební košile. - Žák přiřadí krátké popisky děje k originálnímu znění balady. - Žák v uvedené baladě formuluje vinu...
Surfařův průvodce po internetu Zapojení do výuky a materiály / Mediální výchova V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit. Přesně proto je zde mediální příručka Surfařův průvodce po internetu – aby pomohla ve chvíli, kdy si jako čtenář nebudeš čímkoliv jistý. Surfařův průvodce...
Sudokopytníci, lichokopytníci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák pojmenuje...
Studium na SŠ - jazykové verze Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí. Níže najdete zdarma ke stažení dokument o studiu na SŠ ve 12 jazycích.
Studenti s OMJ na SŠ v číslech Zpracovali jsme přehledný dokument, který mapuje současnou situaci studentů s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách. Jaký je počet cizinců na českých středních školách a je to adekvátní číslo vůči ostatním stupňům škol? Kolik žáků si...
Struktury vzdělávacích systémů v EU Děti s OMJ / Zahraniční vzdělávací systémy
Struktura tématu Škola Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit
Struktura tématu Rodina Čeština jako druhý jazyk / Příprava a plánování lekce
Struktura tématu 8. hodina - město a doprava Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 7. hodina - škola Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 6. hodina - můj dům a můj denní režim Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 5. hodina - lidské tělo a 5 smyslů
Struktura tématu 4. hodina - čas, oblečení Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 3. hodina - lidé vs. zvířata
Struktura tématu 2. hodina - já a moje rodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Struktura č. 2 navazuje na úvodní blok Intro.
Struktura tématu 10. hodina - jídlo a pití Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 1. hodina - intro První z deseti struktur tématu, které vznikly na základě dětského letního intenzivního kurzu (4 hodinový blok) v METĚ (2010). Strukturu lze využít jako návod/přehled/rozsah probíraného učiva, ke kterému se tematicky vztahují aktivity a pracovní listy (PL...
Struktura tématu - kurz 2 - 5.hodina Čas. Kolik je hodin?
Struktura tématu - kurz 2 - 3.hodina Vlastnosti. Zaměřeno na adjektiva, národnosti.
Struktura tématu - kurz 2 - 10.hodina Čas - rok, měsíce, počasí
Struktura tématu - kurz 2 - 6.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Můj denní program. Co dělám celý den?
Struktura tématu - kurz 2 - 4.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Orientace v prostoru, popis prostoru.
Struktura tématu - kurz 2 - 1.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Seznamování, představování se.
Struktura tématu 9. hodina - ovoce a zelenina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura plánování a výuky, která bere v úvahu žáky s OMJ Mateřské školy / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Přehledný diagram ukazuje, jak při plánování vhodných vyučovacích obsahů a metod respektovat přítomnost žáků s OMJ.
Struktura lekce češtiny jako druhého jazyka
Struktura a vlastnosti látek Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Obsahový cíl: - Žák rozdělí látky dle jejich složení. - Žák popíše pohyb částic a síly působící na částice v látkách. - Žák podle skupenství rozliší pevné, kapalné, plynné látky a plazmu, přiřadí k nim příklad. - Žák rozezná strukturu a vlastnosti látek...
Stručný průvodce pro ředitele základních škol Meta brožura je zaměřena na práci s vícejazyčnými dětmi. Školní rok: 2023/2024
Středověká literatura PL vznikly při asistenci a doučování žáka s OMJ z 1. ročníku gymnázia. Více o asistenci naleznete na stránkách sdružení META. Jak získat asistenta pedagoga se dozvíte v sekci Organizace v kapitole Integrační proces.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.