+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Písemná práce - Jak rozumět zadání Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Tento výukový materiál seznamuje žáky s OMJ se zadáním písemné práce u státní maturitní zkoušky z ČJL. Materiál provází žáky podobou dokumentů, se kterými se u písemné práce setkají, a popisuje, k čemu slouží. Dále upřesňuje hodnocení písemné práce a...
Pexeso Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky nebo slovy či texty.
Perština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Perspektiva žáků s OMJ Graf
Patroni Jedná se o jednorázovou aktivitu do třídy před příchodem žáka s OMJ. Cílem je vyzkoušet si, jaké je o někoho pečovat a zároveň být opečovávaný; vnímat své potřeby a potřeby jiných; vytvoření nových vztahů v kolektivu.
Paráda! Učíme se česky Nová učebnice češtiny jako druhého jazyka pro žáky druhého stupně základních škol, se kterou bude čeština PARÁDA! Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Univerzity Karlovy vydává novou elektronickou učebnici pro vícejazyčné žáky na...
Pády a jejich předložky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list má dvě verze - jednu můžeme použít pro seznámení s pádovými spojeními (žáci mají k dispozici návod k vyplnění), druhou k opakování pro pokročilejší. Žáci buď dostanou, nebo si vytvoří vlastní přehled některých pádových spojení. Lze použít...
P. Bušta - Pád zeppelínu (prostěsdělovací styl, rozbor um.textu) Zapojení do výuky a materiály / Výuka ČJL Následující výukový materiál propojuje výuku literatury, jazyka a slohu. Na povídce Pavla Bušty Pád zeppelínu (z povídkového souboru Expres Praha-Radotin) žáci procvičují prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu a nacvičují slohový útvar osobní dopis...
Oznámení o ukončení vzdělávání Oznámení o ukončení vzdělávání v MŠ/ZŠ/SŠ pro dítě/žáka z důvodu ukončení pobytu na území České republiky v české/ukrajinské verzi.
Oznámení Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Ovocné stromy a keře Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Ovoce a zelenina - rody, 4. pád Cíl: Slovní zásoba ovoce - hruška, okurka, paprika, jahoda /ananas, banán, meloun, hrášek, 1. pád, 4. pád, slovesa mám, vidím, chci, mužský a ženský rod vybraného ovoce a zeleniny Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a...
Ovoce a zelenina Obsahový cíl: - Žák rozezná jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. - Žák se orientuje v textu. - Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace. - Žák vybarví obrázek a doplní základní informace do tabulky. - Žák se seznámí s nejčastějšími druhy...
Ovoce (velký, malý, předložky) Cíl: Slovní zásoba ovoce, předložky, přídavné jméno velký, malý. S pokročilými dětmi se lze soustředit i na koncovky přídavných jmen podle rodů (ta velká hruška, ten velký meloun). Málo pokročilé děti mohou jen procvičovat názvy ovoce a přídavná jména...
Osvědčená literatura Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Seznam osvědčené literatury při práci (nejen) s dětmi s OMJ v MŠ.
Ostatní kroužkovci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Osobnosti 20. století Obsahový cíl: - Žák se seznámí s vybranými osobnostmi 20. století. - Žák bude pracovat se základními informacemi o jejich životě. - Žák si spojí faktické informace s obrazovým materiálem o dané době. Jazykový cíl: - Žák si procvičí tvary sloves v minulém...
Orientační popis úrovní Popis jazykových úrovní ve vztahu k žákům středních škol. V tabulce najdete vždy stručný popis úrovně, podrobnější popis, který zahrnuje to, co žák umí, co se učí a jak se jazykově projevuje, a tipy na dovednosti, které potřebuje rozvíjet, aby se mohl...
Opylení, oplození Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák rozumí základním...
Optika a zobrazování Obsahový cíl: - Žák identifikuje zdroje světla a popíše jeho šíření. - Žák předpoví šíření světelného paprsku na rozhraní optických prostředí. - Žák identifikuje optickou soustavu a popíše průběh optického zobrazování. - Žák identifikuje čočku a rozliší...
Optika Obsahový cíl: - Žák identifikuje zdroje světla a popíše jeho šíření. - Žák předpoví šíření světelného paprsku na rozhraní optických prostředí. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména) v patřičném pádě (2., 4., 7. pád). - Žák na...
Optické zobrazování - čočky Obsahový cíl: - Žák identifikuje optickou soustavu a popíše průběh optického zobrazování. - Žák identifikuje čočku a rozliší mezi spojnou a rozptylnou čočkou. - Žák zakreslí do nákresu optického zobrazování spojnou čočkou všechny důležité objekty pro...
Opora pro tvorbu Adaptačního plánu v MŠ Tento formulář vám pomůže při tvorbě Adaptačního plánu.
Opakování časy - přítomný a minulý Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ v šestém ročníku ZŠ. Slouží jako opakování minulého a přítomného času.
Opakování Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ, navazuje a shrnuje (opakuje) učivo několika předchozích lekcí.
Omlouvání nepřítomnosti/Извинения за отсътсвие Tuto stránku využijí zejména rodiče žáků (obsahuje typy omluvenek a žádostí o uvolnění z výuky), učitelé na ni mohou rodiče odkázat. Obsahuje také obecná pravidla omlouvání; škola může formulář omlouvání nepřítomnosti využít pro nastavení pravidel...
Omlouvání nepřítomnosti / عذرخواهی غیبت Tuto stránku využijí zejména rodiče žáků (obsahuje typy omluvenek a žádostí o uvolnění z výuky), učitelé na ni mohou rodiče odkázat. Obsahuje také obecná pravidla omlouvání; škola může formulář omlouvání nepřítomnosti využít pro nastavení pravidel...
Omlouvání nepřítomnosti / إعتذار عن الغياب من المدرسة Omlouvání nepřítomnosti využijí zejména rodiče žáků (obsahuje typy omluvenek a žádostí o uvolnění z výuky), učitelé na ni mohou rodiče odkázat. Shrnuje zároveň pravidla omlouvání a škola formulář omlouvání nepřítomnosti může využít pro nastavení pravidel...
Omlouvání nepřítomnosti / Хичээлээс чөлөө Omlouvání nepřítomnosti využijí zejména rodiče žáků (obsahuje typy omluvenek a žádostí o uvolnění z výuky), učitelé na ni mohou rodiče odkázat. Shrnuje zároveň pravidla omlouvání a škola formulář omlouvání nepřítomnosti může využít pro nastavení pravidel...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.