+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Adaptované pokyny BOZ - zahradnictví Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je nutné dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Ve spolupráci se střední školou BEAN s.r.o. jsme zpracovali...
Adaptační plán - MŠ Otrokovice Příklad dobré praxe MŠ Otrokovice zaměřný na adaptační plán.
Adaptační plán (Berlínský model) Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Adaptační plán (podle Infans konceptu) je schéma zpracované do přehledné tabulky popisující organizaci prvních dní docházky dítěte do MŠ. Plán je strukturován do několika fází. V prvních třech dnech přichází dítě do MŠ společně s rodiči a za hodinu s...
Adaptační koordinátor na základní škole NPI ČR vydalo metodickou příručku určenou pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří v rámci služby NPI ČR Adaptační koordinátoři do škol poskytují nově příchozím žákům podporu v prvních čtyřech týdnech po jejich nástupu do školy. Mohou ji využít i...
Adaptační aktivity pro MŠ Dokument obsahuje úvod k adaptačním aktivitám pro MŠ.
Adaptace vícejazyčného dítěte v MŠ
Adam a koleno (práce s knihou) Krátká útlá kniha vypráví jednoduchý příběh o klukovi Adamovi, který se dostane do světa uvnitř svého kolene, tam hospodaří babička, říká jí paní Kolínková, protože si vaří k snídani polévku. V kredenci jí roste zelenina, je levák a zamlada bývala ještě...
Abychom se všichni měli ve škole dobře
Abeceda - karty písmen Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Ke stažení zde máte k dispozici interaktivní karty písmen, které lze používat na interaktivní tabuli, karty písmen k tisku a také pracovní listy k procvičování jednotlivých písmen. Karty jsou především určeny k seznámení s abecedou, vázaným písmem,...
2. pád podst. jmen Materiál byl vytvořen pro žáky s OMJ 6. ročníku jako přípravný pracovní list k napsání slohové práce, lze jej však využít napříč ročníky druhého stupně. Materiál byl vyzkoušen v intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka na ZŠ Jaroslava Seiferta....
12 tipů pro systematickou podporu Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ V následujícím výčtu principů shrnujeme naše zkušenosti, ale také inspiraci převzatou ze zahraničí. Vedou k systematickému a úspěšnému zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky.
10krát s MKV Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní...
1. polovina 20. století v českých zemích Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých událostech 1. poloviny 20. století v českých zemích. - Žák zanese historické události na časovou osu. - Žák se blíže seznámí s charakteristickými rysy hospodářské krize a období prosperity v českých zemích...
1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Naleznete ji ke stažení níže

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.