+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
10. Listopad 2021 ● Učíte češtinu na střední škole a chcete se vzdělávat v tématu podpory žáků s odlišným mateřským jazykem? Chodí na Vaši školu žák s OMJ, který se potřebuje jazykově rozvíjet? Plánujete kurz češtiny jako druhého jazyka, ale nevíte za jaký konec...
9. Listopad 2021 ● Hlavní náplní bude sdílení dobré praxe, inspirace ze zahraničí a inspirace alternativními směry. Dozvíte se o principech z metody Dobrého začátku, o strukturovaném prostředí a principech Montessori, dotkneme se i programu Začít spolu a Waldorf...
18. Říjen 2021 ● Zveme Vás na online diskusní setkání! Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga (DAP)? Jak se liší jeho práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jeho přínos pro podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Jaké mají...
14. Říjen 2021 ● Pracujete jako asistent pedagoga v ZŠ nebo SŠ a chcete se dozvědět, jak z této pozice podporovat žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Chystáte se na tuto práci a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti? Akreditovaný webinář je...
7. Říjen 2021 ● Od 1. 9. 2021 byl zaveden nový systém financování a organizace jazykové přípravy v krajem určených základních školách podle § 20 ŠZ. Zajímá nás, jak se vám daří aplikovat nový systém v praxi, na jaké překážky případně narážíte a jak byste případně...
1. Říjen 2021 ● Služba Adaptačního koordinátora NPI je bohužel pozastavena, protože finanční prostředky na tuto službu jsou v tomto kalendářním roce už vyčerpány. Doufáme, že služba bude znovu k dispozici od ledna 2021. Více informací na stránkách NPI ČR.
24. Září 2021 ● "Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje.“  Další setkání Platformy DAP bude tentokrát hodně kreativní. Společně budeme vytvářet pomůcky a materiály, které potom můžete využít ve Vaší práci s dětmi a žáky s OMJ. Přijďte si vyrobit pomůcky a...
20. Září 2021 ● V rámci projektu #JakoTy pořádáme interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Na workshopu žáci a studenti mapují, rozšiřují a prohlubují své znalosti o tématu migrace a integrace mladých lidí s migrační zkušeností. V bezpečném prostředí si...
9. Září 2021 ● NPI ČR vydalo informační materiál o novém systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ pro rodiče žáků s OMJ, vysvětlující nárok dítěte na výuku ČDJ, který je přeložený do 12 jazykových verzí. Současně připravilo nezávazný vzor žádosti zákonného zástupce o...
9. Září 2021 ● MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení, jehož cílem je sjednotit postup poraden při poskytování podpory žákům s OMJ podle § 16 ŠZ, a to i v návaznosti na nový systém jazykové přípravy podle § 20 ŠZ. Podpora...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.