+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
15. Březen 2024 ● Pokračování naší úspěšné učebnice Levou zadní je na světě! Mírně pokročilé vícejazyčné žáky 2. stupně a ZŠ či žáky SŠ provede češtinou od komunikační úrovně A2 až do B1. Také nový díl se zaměřuje na všechny jazykové dovednosti: čtení, psaní,...
2. Únor 2024 ● V kampani Náš hlas chceme mezi odbornou veřejností zvýšit povědomí o tom, že vícejazyčné žactvo i jejich vyučující mají neviditelné potřeby. Proto je důležitá dostatečná podpora nejen s ohledem na výuku češtiny, ale také na wellbeing obou těchto...
2. Únor 2024 ● Novela umožňuje prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025, prodlužuje platnost většiny pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2025. V aktuálním školním roce 2023/24 již nebude možné konat tzv. zvláštní...
4. Prosinec 2023 ● MŠMT finančně podpoří ve školním roce 2024/2025 školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Finanční prostředky budou určeny na období září-prosinec 2024. Podpora se bude týkat MŠ, ZŠ a SŠ, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou...
8. Duben 2024 ● Od 3. 4. 2024 školy mohou opět požádat o hrazenou pozici adaptačního koordinátora pro nově příchozí žáky s cizí státní příslušností. Smlouva DPP se uzavírá s NPI ČR s pracovníkem dané školy na 40 hodin. Nově lze službu využít nejen na pomoc s...
3. Duben 2024 ● Jste školou určenou pro poskytování bezplatné jazykové přípravy na SŠ? Máte ve škole žáky, kteří na jazykovou přípravu mají nárok a zajímá Vás, jak to reálně funguje? Chcete se podělit o své dosavadní zkušenosti? Zajímá Vás, jak si s touto situací...
24. Leden 2024 ● Zapojili jsme se do týdne plného wellbeingu ve vzdělávání. Týden pro wellbeing ve škole (13. – 20. února) Pořádá Partnerství pro vzdělávání 2030+. Interaktivní webinář se zaměřením na podporu wellbeingu vícejazyčných dětí v mateřských a...
20. Prosinec 2023 ● Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ. Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ Vzdělávací program nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ. Termín: 08. 02. 2024...
28. Listopad 2023 ● V rámci poradenství nabízíme 1x měsíčně online setkání s odbornými pracovnicemi. Můžete s nimi konzultovat legislativu týkající se dětí s odlišným mateřským jazykem, podporu třídního kolektivu, začleňování a zapojování dětí do výuky a další...
27. Listopad 2023 ● Setkání s pracovníky a pracovnicemi školních poradenských pracovišť bude věnováno tématům: spolupráce a podpora mezi jednotlivými členy ŠPP v tématu vícejazyčných žáků, aktivní zapojení ŠPP při začleňování a podpoře vícejazyčných žáků,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.