+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
2. Únor 2024 ● V kampani Náš hlas chceme mezi odbornou veřejností zvýšit povědomí o tom, že vícejazyčné žactvo i jejich vyučující mají neviditelné potřeby. Proto je důležitá dostatečná podpora nejen s ohledem na výuku češtiny, ale také na wellbeing obou těchto...
2. Únor 2024 ● Novela umožňuje prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025, prodlužuje platnost většiny pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2025. V aktuálním školním roce 2023/24 již nebude možné konat tzv. zvláštní...
20. Prosinec 2023 ● Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ. Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ Vzdělávací program nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ. Termín: 08. 02. 2024...
28. Listopad 2023 ● V rámci poradenství nabízíme 1x měsíčně online setkání s odbornými pracovnicemi. Můžete s nimi konzultovat legislativu týkající se dětí s odlišným mateřským jazykem, podporu třídního kolektivu, začleňování a zapojování dětí do výuky a další...
5. Říjen 2023 ● Pro koho je poradenství určeno? pro všechny AP / DAP / UAP / ŠA pracující v mateřské nebo základní škole a pro zájemce o tuto práci S jakými tématy se na nás můžete obrátit? role a náplň práce AP v MŠ/ZŠ spolupráce AP a učitele/učitelky v MŠ/ZŠ...
24. Leden 2024 ● Zapojili jsme se do týdne plného wellbeingu ve vzdělávání. Týden pro wellbeing ve škole (13. – 20. února) Pořádá Partnerství pro vzdělávání 2030+. Interaktivní webinář se zaměřením na podporu wellbeingu vícejazyčných dětí v mateřských a...
4. Prosinec 2023 ● Ministerstvo školství a mládeže uvolnilo finance na další pololetí na pozici ukrajinského asistenta či asistentky pedagogů. V období 15. - 19. ledna 2024 bude probíhat mimořádné šetření dat, na základě kterého školy projeví závazný zájem o...
27. Listopad 2023 ● Setkání s pracovníky a pracovnicemi školních poradenských pracovišť bude věnováno tématům: spolupráce a podpora mezi jednotlivými členy ŠPP v tématu vícejazyčných žáků, aktivní zapojení ŠPP při začleňování a podpoře vícejazyčných žáků,...
27. Listopad 2023 ● Sdílecí online setkání s učiteli a učitelkami češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) bude věnováno problematice výuky abecedy u vícejazyčných žáků (od předškoláků po starší školní věk). Cílem setkání je sdílení zkušenosti a dobré praxe učitelů a...
13. Říjen 2023 ● Online diskuzní setkání s pedagogicko-psychologickými poradnami bude věnováno tématům: - jak nastavit efektivně komunikaci s rodiči s migrační zkušeností, - jak pracovat s obavami ze “stigmatu” psychologické nebo speciálně-pedagogické podpory, -...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.