+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
1. Říjen 2021 ● Služba Adaptačního koordinátora NPI je bohužel pozastavena, protože finanční prostředky na tuto službu jsou v tomto kalendářním roce už vyčerpány. Doufáme, že služba bude znovu k dispozici od ledna 2021. Více informací na stránkách NPI ČR.
24. Září 2021 ● "Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje.“  Další setkání Platformy DAP bude tentokrát hodně kreativní. Společně budeme vytvářet pomůcky a materiály, které potom můžete využít ve Vaší práci s dětmi a žáky s OMJ. Přijďte si vyrobit pomůcky a...
20. Září 2021 ● V rámci projektu #JakoTy pořádáme interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Na workshopu žáci a studenti mapují, rozšiřují a prohlubují své znalosti o tématu migrace a integrace mladých lidí s migrační zkušeností. V bezpečném prostředí si...
9. Září 2021 ● NPI ČR vydalo informační materiál o novém systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ pro rodiče žáků s OMJ, vysvětlující nárok dítěte na výuku ČDJ, který je přeložený do 12 jazykových verzí. Současně připravilo nezávazný vzor žádosti zákonného zástupce o...
9. Září 2021 ● MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení, jehož cílem je sjednotit postup poraden při poskytování podpory žákům s OMJ podle § 16 ŠZ, a to i v návaznosti na nový systém jazykové přípravy podle § 20 ŠZ. Podpora...
8. Září 2021 ● MŠMT vydalo metodický materiál, který podrobně popisuje způsob organizace a financování nového systému jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání podle § 20 školského zákona. Nový systém daný aktualizovanou vyhláškou. č. 48/2005 Sb....
2. Září 2021 ● Jaké může mít dopady uzavření škol na děti s jazykovým či sociálním znevýhodněním při přechodu z MŠ na ZŠ? Je návrat do MŠ či opakování první třídy podpora těch nejmenších nebo traumatizující zkušenost? Měly by školy podporovat každé dítě, aby se...
4. Srpen 2021 ● META, o.p.s. dlouhodobě usiluje o změnu nastavení jazykové přípravy nově příchozích dětí a žáků bez (dostatečné) znalosti češtiny. Novelizovaná vyhláška přináší mnohé pozitivní změny v organizaci a rozsahu jazykové přípravy. Vyhláška upřesňuje...
23. Červenec 2021 ● Pro výuku ČDJ v rámci nového systému jazykové přípravy vydalo NPI ČR kurikulum ČDJ pro základní školy. Materiál je vhodný pro úplné až mírně pokročilé začátečníky (cca do úrovně A2). Zahrnuje deset tematických celků a pracuje se dvěma úrovněmi...
19. Červen 2021 ● Když se řekne frazeologie, možná si představíte nějakou, trochu zaprášenou, vědeckou disciplínu. Frazeologie, tedy nauka o ustálených slovních spojeních, se ale prolíná naším běžným vyjadřováním. Balzám na duši z nadpisu. No není to čirou...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.