+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
27. Březen 2021 ● Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe? Přihlaste se na tandemový workshop, který je...
23. Březen 2021 ● Zapojte své žáky a studenty do 5. ročníku Tvůrčí a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK! Motto letošního ročníku zní: “Podívej se někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty.” Smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co...
18. Březen 2021 ● Děkujeme za Váš zájem o Informační setkání k novému systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Ve středu 17.3. 2021 jsme bohužel obdrželi informaci z MŠMT, že se v procesu schvalování vyskytly závažné připomínky ze strany Ministerstva financí...
15. Březen 2021 ● Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez...
15. Březen 2021 ● OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE ÚČASTNÍCÍ SE POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně základní školy určené příslušným krajským úřadem, který...
22. Únor 2021 ● NPI ČR rozšiřuje služby adaptačního koordinátora pro všechny žáky s OMJ! S ohledem na dlouhotrvající distanční výuku mohou odteď adaptační koordinátoři pomáhat nejen nově příchozím, ale i žákům, kteří jsou v české škole už delší dobu a vypadávají...
8. Únor 2021 ● Ve čtvrtek 4. 2. 2021 se uskutečnilo neformální online setkání několika pedagogů středních škol, kde jsme se společně zabývali tématem Online výuky žáků s OMJ na SŠ a sdíleli si praxi a tipy do této výuky. V jednom bodě panovala jednomyslná...
25. Leden 2021 ● Centrum pro cizince JMK otevírá kurzy češtiny pro mladé dospělé, kteří se připravují na střední školu nebo na střední školu či učiliště již chodí (13-18 let). Probíhat budou od 25. 1.2021 do května 2021, registrace do kurzů je otevřená. Kurzy...
15. Prosinec 2020 ● Rádi bychom všem příznivcům poděkovali za podporu otevřeného dopisu k návrhu jazykové přípravy pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Včera jsme dostali vyjádření náměstka sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karla Kováře a dnes i...
14. Prosinec 2020 ● Od května realizujeme Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců zaměřený na posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů škol, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.