+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
19. Květen 2020 ● Hledáme lektora/lektorku češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) ročního přípravného kurzu češtiny pro budoucí studenty středních škol. Cílem přípravného kurzu je nejen výuka ČDJ, ale i jazykový rozvoj účastníků v tématech a vzdělávacích...
15. Květen 2020 ● MŠMT vypsalo novou výzvu Šablony III v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z této výzvy lze čerpat finanční prostředky na podporu žáků s OMJ. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo...
15. Květen 2020 ● META, o.p.s. vybírá účastníky dalšího vzdělávacího programu pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, který bude zahájen v polovině září 2020. Kurz je vhodný (nejen!) pro migranty, kteří hledají práci ve školství. Mohou využít znalosti cizího jazyka,...
15. Květen 2020 ● NPI ČR připravil přehled nejdůležitějších informací pro rodiče o bezpečnostních pravidlech a provozu základních škol do konce školního roku, který byl přeložen do 13 jazyků žáků s OMJ. Jedná se o výtah z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz...
12. Květen 2020 ● V rámci Výzvy č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásilo hl. m. Praha, mohou školy žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní...
11. Květen 2020 ● NPI ČR přeložilo do 12 jazyků Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Školy je mohou rodičům, kteří nerozumí česky, předat a zajistit tak jejich plnou informovanost. Více informací najdete na stránkách NPI.
7. Květen 2020 ● Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny? Pak Vás zveme na seminář Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským...
5. Květen 2020 ● MŠMT připravilo harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. NPI ČR zajistilo překlad částí harmonogramu, které se týkají základních škol. Součástí je i přeložené schéma, které v přehledné struktuře shrnuje informace v...
4. Květen 2020 ● Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči?...
28. Duben 2020 ● MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků na vysvědčení. Podle ní by měli učitelé hodnotit hlavně práci v období do uzavření škol (10.3.), případně mohou v menší míře přihlédnout k práci dětí v období výuky na dálku či k výsledkům z prvního pololetí...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.