+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Další informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT nebo CERMAT. Níže ke stažení vyhláška s účinností od 1. 9. 2021.
Vyhláška č. 271/2021 Vyhláška č. 271/2021 Sb. ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,...
Vyhláška 73 Základní školy / Tvorba plánu podpory O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška 412 Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Vyhláška 412 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vyhláška 147/2011Sb. Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Volný čas - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Volný čas. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Volný čas (nahlas i potichu) • žák...
Volný čas - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Volný čas - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Volný čas obsahují slovesa a různé koníčky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo),...
Volný čas Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba sport, aktivity volného času (koníčky) a vyjádření emocí, fráze rád/a + dělat x mít rád, časování sloves, číslovky řadové,...
Volnočasové aktivity - tipy: Ledolamky a Dobrodružné výpravy po Praze META tým v rámci projektu Naše čtvrť 2 připravil pro děti několik akcí - Dobrodružných výprav po Praze. Níže naleznete podklady pro lektory a padagogy. Můžete se vypravit na cestu i s vašimi svěřenci. Seznam připravených materiálů doplňují ještě přílohy...
Vodstvo České republiky Obsahové cíle: - Žák se orientuje na mapě, hledá vodstvo na území ČR, zakresluje ho do slepé mapy. - Žák pojmenuje řeky na mapě. - Žák rozumí pojmům k tématu, dokáže je prakticky aplikovat na konkrétní vodstvo v ČR. - Žák na základě některých...
Vodní živočichové Věková kategorie: 5-6 let (předpokládá se částečná znalost ČJ) Cíl: Naučit děti novým pojmům – rozšířit slovní zásobu o živočichy, kteří žijí u rybníka. Dalším cílem je děti seznámit s předložkami – v, na, u, nad, do. Vše s důrazem na správnou výslovnost...
Vlastnosti (přídavná jména) + rody Věková kategorie: 5-6 let (i starší – čtoucí) Cíl: získat novou slovní zásobu z oblasti přídavných jmen. Naučit se určovat rody podstatných jmen, ze začátku si uvědomit rody za pomoci vizualizace – přiřazovat ke konkrétním rodům barvu – mužský rod modrá...
Vlastivěda - Středověk
Vlasový stvol Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Vlasový stvol. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Vlasový kořínek Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Vlasový kořínek. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Vizitka Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, když do třídy nově nastoupil žák s OMJ. Žákům aktivita pomůže se více vzájemně seznámit, rozvíjet schopnosti neverbální komunikace a posílit empatii vůči žákovi s jazykovou bariérou.
Vietnamština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) Publikace je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby...
Vietnamský slovník odborné terminologie Vietnamský slovník odborné terminologie Klubu Hanoi vzniknul v roce 2014. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů rekvalifikačních kurzů anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků,...
Vietnam Profil Vietnamu je uložen v příloze ve formátu PDF.
Vícejazyčnost – Protože na jazyku záleží Existuje celá škála pojmenování pro děti, které mají odlišné kořeny či jsou nově příchozí. Náš jazyk formuje naše vnímání světa, proto je důležité volit citlivě. Přečtěte si o tématu více v našem infoletáku.
Větné členy - lesní zvířata Vyvozování základních větných členů v textech o lesních zvířatech. Ke stažení pracovní list pro žáky a popis průběhu výuky pro učitele.
Velká kniha her Střední školy / Střední školy Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky...
Velikonoce Při práci s těmito listy se děti seznámí s tradičními činnostmi jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, typickými pro český kulturní kontext. Cíl 1. – nová slovní zásoba v 1. pádě j. č., užití ukazovacích zájmen ten, ta, to Cíl 2. – užití 4...
Vědomá vícejazyčnost v mateřské škole Anglicky psaný článek pojednává o výzkumném projektu z let 2013-2014 ze švédské mateřské školy. Projekt cílil na zapojení rodičů do vybudování vědomě vícejazyčného prostředí v mateřské škole. Za tímto účelem využívali pedagogové i rodiče tzv. kouzelné...
Věci kolem nás, dům, byt Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Dům, byt, škola, školní pomůcky; orientace v budově a v prostoru, místnosti v bytě/domě, nábytek, nádobí; inzeráty.
Věci a osoby ve třídě Následující materiál můžete používat od 2. třídy. Obsahuje základní slovní zásobu a jazykové učivo ke komunikačnímu okruhu ze školního prostředí - věci a osoby ve třídě. Je vhodný jako odrazový můstek do začátků. Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.