+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Trojúhelníky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Aktivita je určena pro MŠ i ZŠ. Děti hledají a skládají k sobě souřadná slova a z trojúhelníků tvoří různé tvary. Materiál stačí vytisknout, vybarvit, zalaminovat a používat! Práci s trojúhelníky najdete také v publikaci: Z. Malá: Hry a aktivity pro...
Třídnické hodiny Představujeme Vám Metodiku práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy od Michala Dubce. Najdete zde inspiraci pro práci se žáky v třídnických hodinách.
Třídnické hodiny Základní školy / Pedagogická diagnostika ZŠ Na Daliborce, Hořice
Třídění zvířat podle rodů Cíle: 1) Procvičování rodů zvířat 2) Přídavné jméno velký/malý 3) Aktivní mluvení dětí 4) Propojení mateřštiny s češtinou Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“,...
Třídění živočichů - aktivita ZDI Obsahový cíl: - Žáci na základě klíčových slov v textu přiřadí odborný text k vizuálu. - Žáci si zopakují základní rysy jednotlivých skupin živočichů. Jazykový cíl: - Žáci si osvojí/zopakují základní slovní zásobu k tématu živočichů a jejich třídění. -...
Třídění živočichů Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třída - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Třída. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Třída – školní pomůcky, věci ve třídě (...
Třída - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Třída - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Třída - věci kolem nás obsahují témata pomůcky, věci ve třídě a činnosti, instrukce. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek,...
Třetí newsletter obsahující doporučení, jak pracovat s komunitním tlumočníkem Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V posledním newsletteru projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace nabízíme několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.
Tradiční kuchyně Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Obsahový cíl: - Žáci poznají tradiční českou kuchyni, dokáží ji stručně popsat. - Žáci představí tradiční kuchyni své země. - Žáci vymyslí kvíz pro ostatní spolužáky. - Žáci poznají různé tradiční kuchyně, zároveň ale poznají konkrétní preference svých...
Tleskačka Aktivita zaměřená na vnímání slov, schopnost reakce na daná slova a schopnost je zopakovat(začátečníci), u pokročilejších na slabikování.
Tipy pro začátek aneb "jak začít" Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Když přijde do třídy žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Nechte ho co nejvíc mluvit a zapojovat se (příliš dlouhé "rozkoukávání" může na dlouhou dobu nebo navždy ohrozit jeho vůli spolupracovat a učit se). Tip: Naučte ho jednoduché fráze, které může...
Tipy pro adaptační skupiny
Tipy k procvičování češtiny pro vícejazyčné děti navštěvující MŠ Připravili jsme pro Vás inspirativní materiál k rozvoji českého jazyka u vícejazyčných dětí. Potřebujete-li rodičům doporučit tipy k procvičování českého jazyka, využijte náš materiál. Zmiňované typy jsou připravené pro Prahu, ale mohou sloužit jako...
Tichá pošta Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti, lze použít jako procvičování výslovnosti nebo jen jako soutěž.
The Leuven scale - Leuvenská škála Leuvenská škála (The Leuven Scale) vznikla pod vedením prof. Ferre Laeverse na univerzitě v belgické Lovani. Tento v zahraničí široce rozšířený nástroj posuzuje úroveň pohody (wellbeing) a zapojení (involvement) dítěte a může být tedy důležitým pomocníkem...
Thajsko
Test diskriminace Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů
Tepelné izolace Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Tepelné izolace. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Tenké a tlusté střevo Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Tenké a tlusté střevo. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními...
Tematická zpráva – asistent pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta
Témata celoročního kurzu Inspirujte se tématy, která naplnila obsah celoroční výuky českého jazyka pro cizince na základní škole. Rozsah výuky byl 6 vyučovacích hodin týdně.
Téma Rodina Přehledně rozčleněné učivo, které se týká tématu Rodina.
Tělo včely - stavba a funkce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Obsahový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu týkající se stavby těla včely. - Porovná stavbu těla včely s jiným živočišným druhem. - Popíše tělo včely, jeho stavbu a funkce. - Pozná smyslové orgány těla včely a je schopen je porovnat s člověkem. -...
Tabulky - srovnání pohledů českých žáků a žáků s OMJ na tradiční jazykové učivo Zapojení do výuky a materiály / Totéž, ale jinak Tabulky, které srovnávají pohled českých žáků a žáků s OMJ na jazykové učivo obsahují různé poznámky k cílům, obsahu a především způsobu vnímání a učení pomáhají učiteli při učení ve třídě, při plánování a hodnocení Můžeme díky nim plánovat především...
Tabulka na procvičování češtiny Tuto pomůcku můžete vytvářet jak v digitální tak v papírové podobě. Jde o princip, kdy se do prázdné tabulky napíšou slova, která chceme hravou formou s dětmi procvičovat. Umístíme na start figurky a hážeme kostkou jako v Člověče nezlob se, cestu figruky...
Systém jazykové přípravy a podpora dle § 16 Na setkání zástupců pedagogicko-psychologických poraden byl představen nový systém jazykové přípravy dle § 20 a jazyková podpora dle § 16.
Sýrie Profil Sýrie je ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.