+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Příšera Cíl: Procvičování jednotného a množného čísla částí těla (hlavy, ruce, nohy…), procvičování počtu 1-6 podle hrací kostky. Děti procvičují počet znázorněný puntíky, předškolní děti mohou přepsat počet z kostky číslem. Záleží na jazykové pokročilosti dětí....
Příručky pro začleňování dětí s OMJ v MŠ Příručky pro začleňování dětí s OMJ v MŠ vznikly v rámci projektu Naše čtvrť reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001439, který byl financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na vzniku této příručky spolupracovaly odborné...
Příručka pro začleňování dětí s OMJ - MŠ U Bobříka Příručka pro začleňování dětí s OMJ v MŠ U Bobříka vznikla v rámci projektu Naše čtvrť v roce 2021.
Příručka pro snadnější porozumění s cizincem Příručka pro snadnější porozumění s cizincem
Příručka mediální výchovy a pracovní listy Na stránkách Metodické a informační podpory mediální výchovy naleznete mnoho zajímavých materiálů a tipů do výuky (nejen) na gymnáziích. Zde si můžete stáhnout Příručku mediální výchovy a pracovní listy k mediální výchově. Další informace a materiály na...
Příručka JAK NA TO - písemná práce z českého jazyka Střední školy / Maturita z ČJL Pro přípravu na písemnou práci z českého jazyka a literatury Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo užitečnou příručku JAK NA TO – písemná práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke stažení v záložce Publikace k maturitě na adrese www....
Přírodověda a přírodopis Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Přírodopis - Členovci Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Přírodní společenstva Pracovní list z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Hlavní myšlenkou je procvičovat pravopisné a...
Připravujeme maturitní slohovky aneb Tři patera doporučení S přesunem zodpovědnosti za maturitní písemné práce na školy se pedagogům otevírá možnost studenty na zkoušku efektivněji připravit, ale i relevantně hodnotit. Při stanovování kritérií, zadání a hodnocení slohové práce z ČJL bychom neměli zapomínat také...
Příprava na integraci Základní školy / Bezpečné a přátelské prostředí Kontrolní seznam pro učitele, shrnující na co nezapomenout při integraci.
Příprava na hodinu Svět kolem nás - Čas Střední školy / 1. stupeň Příprava na hodinu: Svět kolem nás Třída: 2. Třída Téma: ČAS A ROČNÍ OBDOBÍ Výuka probíhá v zimním čase Délka: dvě vyučovací jednotky (90 minut)
Příprava lekce Čeština jako druhý jazyk / Příprava pracovního listu Tabulka k přípravě lekce jazykového kurzu.
Příloha k přijímacímu formuláři Příloha k přijímacímu formuláři slouží jako další zdroj informací, které je při přijetí žáka cizince dobré získat od rodičů (zákonných zástupců).
Příklady doporučení PPP pro žáky s OMJ Základní školy / Příklady plánů podpory z praxe Prvním příkladem je vietnamský chlapec v posledním roce MŠ, jenž potřebuje doporučení před nástupem do 1. ročníku ZŠ. Druhým příkladem je arabsky hovořící chlapec třetí třídy, který má kromě nedostačené znalosti češtiny má diagnostikované ADHD s projevy...
Příklad, jak testovat znalosti při příchodu Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Materiál z Velké Británie, používaný pro testování znalostí vyučovacího jazyka. Je možné jej použít jako inspiraci, co vše zjišťovat a jak. Materiál je v Aj.
Příklad vzorového Doporučení z PPP Toto Doporučení bylo vytvořeno pro dívku (mluvící španělsky) z 5.třídy. Dívka již chodila do české školy, ale neměla žádná PO. Při přestupu na novou školu, maminka požádala PPP o přezkoumání a doporučení AP. Podle tohoto vzorového Doporučení (velmi...
Příklad rozpracovaného vyrovnávacího plánu Vyrovnávací plán pro žákyni přípravné třídy vypracovala studentka v rámci praxe.
Příklad PLPP dle Lex Ukrajina pro žákyni sexty Na Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého přijali v březnu 2022 (po invazi ruských vojsk na Ukrajinu) slečnu z Ukrajiny do sexty. Vzhledem k okolnostem měla žákyně téměř nulovou znalost češtiny. Proto se ve škole rozhodli žákyni podpořit výukou češtiny jako...
Příklad PLPP - 8. třída V rámci projektu Češtinou k inkluzi byla ve dvou základních školách realizována intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající dobu se žáci...
Příklad PLPP - 6. třída Příklad PLPP z praxe pro chlapce jménem Montaser, který v dubnu nastoupil do 6. třídy ZŠ s minimální znalostí češtiny.
Příklad PLPP - 4. třída Honza (vietnamský chlapec) žije již druhým rokem v ČR, do školy nastoupil bez znalosti českého jazyka. Učí se velmi rychle, takže v současné době, kdy chodí do 4. třídy, se dorozumí na komunikační úrovni. Potřebuje prohloubit slovní zásobu a jazykové...
Příklad PLPP Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Plánu pedagogické podpory pro žáka s OMJ.
Příklad PJP - 3. třída V květnu přišel do 3.třídy Chuluun, chlapec z Mongolska. Česky vůbec nemluví, ale má velkou snahu zapojit se do kolektivu. Protože nedokáže dobře komunikovat se svými spolužáky, volí občas pro získání pozornosti pošťuchování, strkání. Je pro něj velmi...
Příklad PJP Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Plánu jazykové podpory pro žáka s OMJ.
Příklad IVP - 3. třída Do 3.třídy nastoupila ve druhém pololetí nadaná dívka. Česky vůbec nemluví, ale velmi se snaží. Dostala asistenta pedagoga a má v odpoledních hodinách výuku ČDJ. Místo hodin AJ chodí na hodiny ČJ do 2.třídy. Příklad IVP pro nadanou dívku.
Příklad IVP Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s OMJ.
Příklad 5 Čeština jako druhý jazyk / Co učit - obsah
Příklad 4 Čeština jako druhý jazyk / 4. pád - Co nakupujeme?
Příklad 3 Čeština jako druhý jazyk / 6. pád - KDE?

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.