+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí před přijetím na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Charakteristika literární/filmové postavy Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy. - Žák charakterizuje vybranou literární nebo filmovou postavu. Jazykový cíl: -...
Charakteristika - Agenti - i věci o nás mluví... Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Materiál je určen pro heterogenní skupinu obsahující jak české žáky, tak žáky s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ). Materiál se skládá z pracovního listu pro žáky, popisu jednotlivých aktivit (metodických poznámek včetně dílčích cílů) a ukázek řešení...
Četl/a jsem knížku (vyprávění děje) Obsahový cíl: - Žák popíše knihu, kterou přečetl. - Žák převypráví děj přečtené knihy. - Žák určí základní informace o knize na základě vlastní čtenářské zkušenosti. - Žák s pomocí zhodnotí přečtenou knihu dle svých možností. Jazykový cíl: - Žák dokončí...
Cestování a Miroslav Zikmund Obsahový cíl: - žáci se seznámí s osobností Miroslava Zikmunda - zopakují si důležitá data z české historie 20. století (propojení ČDJ a dějepisu) - umí vyjádřit své preference při výběru citátu Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu - s oporou umí...
Cestování a literatura (cestopis, líčení) Obsahový cíl: - Žák se seznámí s dějem a úryvkem z knihy „Jonathan Swift: Gulliverovy cesty“. - Žák určí typ vypravěče, který se objevuje v díle. - Žák skládá za sebou děj knihy. - Žák se seznámí s literárním žánrem „cestopis“, a to na úryvku z...
Čeština do školy Čeština jako druhý jazyk / Gramatika na začátek Centrum pro integraci cizinců v rámci projektu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vytvořilo materiály pro výuku češtiny pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem. Materiál se sestává z 13 situačních videí, plánů lekcí a...
Čeští králové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Cesta tmou Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Aktivita je určena pro nácvik prostorové orientace.
Cesta k přijetí do školy
Česky s vlaštovkou Česky s vlaštovkou: Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně věku i pokročilosti (specifikováno vždy v hlavičce jednotlivých aktivit). Aktivity...
Česky levou zadní online Česky levou zadní online je nová online platforma společnosti META pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Připravili jsme ji na pomoc všem dospívajícím, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny, a všem vyučujícím při práci s nimi.
Český jazyk pro cizince – práce s textem Pracovní list pro výuku češtiny pro cizince využívající metody kritického myšlení.
Český jazyk na 1. stupni - tipy, doporučení, aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na prvním stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci,...
Český jazyk a dějepis - historie ČR, významní lidé Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Pracovní list využitelný při začlenění žáka s OMJ do výuky.
Český jazyk - slohové cvičení Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo ve školním roce 2011/2013 v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při...
Český jazyk Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka / Aktivity ke stažení z internetu Kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Najdete tady krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku...
Československý odboj Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis pro žáky s OMJ. Obsahuje zjednodušený text a následné aktivity i s obrazovou přílohou. Cvičení a práci s pracovním listem mohou učitelé přizpůsobit jazykovým možnostem konkrétního žáka.
Česko
České stavovské povstání Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Tyto pracovní listy vznikly v rámci pracovní skupiny Dějepis. Jsou určeny mírně pokročilým až pokročilým žákům.
České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých historických událostech 2. poloviny 20. století a zanese je na časovou osu. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla. Jazykový cíl: - Žák na základě myšlenkové mapy popíše život Václava Havla. - Žák si...
České dějiny v datech Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl pro nízkoprahové kurzy češtiny Centra pro integraci cizinců. Popisuje významné události českých dějin a s nimi související státní svátky. Součástí jsou i mapy ukazující historické změny území.
Česká republika na dlani Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Modul Česká republika na dlani je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Učitel či lektor může využívat i dalších pracovních sešitů modulů projektu. Modul č. 1 Aplikace spisovného jazyka je...
Česká republika a země, ze které pocházím Následující materiál propojuje výuku obsahu (zeměpis – ČR) a jazyka (vedlejší věty, spojky, časování sloves). Materiál byl použit ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na...
Čepice (práce s knihou) Čepice (Jan Brettová) Zimní, úsměvná, kouzelná, snivá, nádherně ilustrovaná kniha. Vznikla na základě skutečné události jednoho studeného severského rána, když se autorce ztratil její skutečný ježek a našla jej uvízlého v pletené bačkoře. další zvířátka...
Čeledi dvouděložných rostlin Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žáci popíší jednu...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.