+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
20. Září 2023 ● Zveme vás na konferenci, jejímž cílem je zkoumat souvislosti mezi wellbeingem a vícejazyčností, mezi adaptací, začleňováním a úspěšným zapojením do výuky. Věnovat se budeme i wellbeingu vyučujících a společenství celé školy. Hlavním hostem...
13. Září 2023 ● Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře) na období od 1.9.2023 do 31.12.2023. Podmínky jsou obdobné jako v předchozím školním roce. Od pondělí 18. září 2023 do...
10. Srpen 2023 ● Pracujete v základní nebo mateřské škole v ČR jako asistentka nebo asistent pedagoga a věnujete se podpoře dětí z Ukrajiny? Chcete se dozvědět praktické tipy a inspirovat se novými materiály do výuky? Zajímají vás zkušenosti jiných ukrajinských...
25. Červenec 2023 ● MŠMT vydalo 15. 6. 2023 metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství včetně upřesnění výkladu ke školnímu roku 2023/24. Níže přinášíme nejdůležitější změny, kompletní shrnutí najdete v našem článku. Úprava...
21. Červenec 2023 ● V červnu 30. 6. 2023 skončil Projekt na podporu pedagogů při vzdělávání nově příchozích dětí, žáků a žákyň z Ukrajiny, který METU v mnoha ohledech posunul. Děkujeme Nadaci České spořitelny za podporu a těšíme se na další spolupráci! Poster je...
12. Červenec 2023 ● Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ? VP nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ. Termín: 17.10.2023 - 07.12.2023 (prezenční výuková část) Místo konání: META, o.p.s. –...
14. Duben 2023 ● Na území ČR se aktuálně pohybuje nejméně 7 500 nově příchozích z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu ve věku 15–19 let (odhad vychází z průzkumu společnosti PAQ Research), podle statistik Ministerstva vnitra ČR je však jejich počet výrazně...
29. Březen 2023 ● Publikace Vás chronologicky provede celým procesem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách, od přijímacího řízení, přes výuku češtiny jako druhého jazyka a češtinu v ostatních předmětech až po maturitní a...
23. Únor 2023 ● Spolupracujete při podpoře vícejazyčných dětí s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve vašem tandemu...
23. Únor 2023 ● MŠMT připravilo pro mateřské a základní školy metodický materiál o konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Po domluvě se zřizovatelem má ředitel dvě možnosti, jak zvl. zápisy vyhlásit. Nově však ředitel není povinen zvl. zápis...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.