+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
10. Únor 2023 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy MSMT-34587/2022-3 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro žáky z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o...
9. Únor 2023 ● Setkali jste se s mladými lidmi z Ukrajiny ve věku střední školy, kteří ale z nějakého důvodu na SŠ v ČR nestudují? Chcete jim dát komplexní informace k jejich možnostem? Chcete je podpořit, aby svoje další vzdělávání neodkládali? MŠMT vydalo...
19. Leden 2023 ● Připravili jsme pro Vás nové META infobalíčky, které představí všechny základní oblasti tematiky začleňování vícejazyčných žáků a žákyň. Každý měsíc vzniknou dva infobalíčky zpracované formou infografiky s prokliky, které odkazují na dostupné...
18. Leden 2023 ● MŠMT vydalo metodický materiál k zajištění pozice na ukrajinské asistenty/tky pedagoga. Žádosti o financování na základě šetření se podávají do 20.1.2023. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat do 31. 8. 2023, a to pouze formou...
3. Leden 2023 ● MŠMT připravilo novou dotační výzvu na podporu nově přicházejících dětí z Ukrajiny: Adaptační skupiny pro děti migrující z Ukrajiny (leden - červen 2023) - nescholarizované Dotace na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti (3- 18 let)...
16. Prosinec 2022 ● Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, oslovujeme Vám s prosbou o Vaše zapojení do výzkumné ankety zaměřené na praxi asistentů, kteří ve školách v ČR pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Cílem ankety je...
7. Prosinec 2022 ● Aktuálně vybíráme zájemce a zájemkyně do kurzu pro DAP, který bude zahájen 22. února 2023.  -Nutná znalost českého jazyka min. na úrovni B1. -Uvítáme zájemkyně a zájemce s různými mateřskými/cizími jazyky.  -Kurz je určen pro...
1. Prosinec 2022 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy (dále "OOP") úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky v roce 2023 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých...
28. Listopad 2022 ● Podpořte efektivně adaptační proces vícejazyčných dětí ve Vaší MŠ. Naše nové infografiky Vám s tím mohou pomoci. - Adaptace vícejazyčného dítěte v MŠ - Jak podpořit proces adaptace vícejazyčného dítěte
25. Listopad 2022 ● Nastoupily do Vaší MŠ děti z Ukrajiny? Připravili jsme pro Vás informační balíček pro MŠ, s jehož pomocí zvládnete začleňování (nejen) těchto vícejazyčných dětí lépe. V balíčku Vás čeká brožura shrnující základní doporučení a zdroje, plakát do...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.