+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
DVOJJAZYČNÝ ASISTENT - podpora dětí s OMJ a pedagoga Asistent pedagoga / Dvojjazyčný AP Pro nově příchozí dítě s nedostatečnou znalostí českého jazyka je nástup do školy obtížný. Kromě jazykové bariéry se často potýká s pocity osamělosti a dezorientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní výhodou...
Dvojjazyční asistenti Střední školy / Integrace do kolektivu V rámci projektu Čekuj integraci! jsme vytvořili publikaci o 6 dvojjazyčných asistentech . Pět žen a jedna žena vypráví své životní příběhy, odkud pochází, co je přivedlo do České republiky i k tomu, aby se stali asistenty pedagoga, co jim tato profese...
Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům...
Dutina ústní - hlavový a hrudní oddíl trávicí trubice Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Dutina ústní - hlavový a hrudní oddíl trávicí trubice. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní...
Dům, byt, pokoj - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Dům - zvířata ve 4. a 7. pádě, předložky pod/nad Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád)...
Dům - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Dům, byt, pokoj obsahují témata obydlí, vnitřek domu. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké...
Dům Toto je navazující pracovní list na listy: Koupelna, Obývací pokoj, Dětský pokoj Cíle: Cíl 1 – Opakování - slovní zásoba, příslovce (vlevo, vpravo, nahoře, dole), předložky (pod, mezi, vedle) Cíl 2 – slovesa – činnosti (čistíme si zuby, díváme se na...
Důležité termíny pro uchazeče o SŠ 2023 Pro uchazeče o SŠ v roce 2023 jsme připravili grafický harmonogram důležitých termínů. Cestu k přijetí na SŠ stáhnete v: angličtině ukrajinštině ruštině vietnamštině
Důležité informace pro rodiče vícejazyčných dětí v MŠ Tento seznam vám poslouží, jako vodítko při sestavování informačního materiálu pro rodiče vícejazyčných dětí na úvodní schůzku s rodiči.
DT Vymyslete úlohu do testu Jak originálně procvičovat zadání didaktického testu u maturity z ČJL? Zahrajte si se studenty na CERMAT. Ať vymyslí vlastní zadání a možné odpovědi. Materiál ke stažení přináší příklad formy, jak lze zadat kol vymyslet zadání do didaktického testu. Vždy...
DT - Význam slov, synonyma, antonyma Následující materiál se zabývá rozborem úloh v didaktických testech z ČJL (u maturitní zkoušky), jež pracují s významem slov / synonymy a antonymy. Materiál představuje způsoby ověřování jejich znalosti v různých typech testových úloh, představuje tyto...
DT - Práce s textem (textová návaznost) Pracovní list k procvičování didaktického testu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
DT - Obrazná pojmenování Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
DT - Na co se mě vlastně ptají? Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Materiál: Didaktický test - "Na co se mě vlastně ptají?" slouží pro žáky s OMJ jako průvodce didaktickým testem. Najdete v něm tipy na postupy řešení některých otázek, dále vysvětlení problematických zadání a názorné příklady správného postupu hledání...
DT - Interpunkce Pracovní list k procvičování didaktického testu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?) Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Tento pracovní list doplňuje předchozí materiál DT - Na co se mě vlastně ptají?. Jde o praktické cvičení (test), v němž se ověřuje porozumění zadání, nikoli znalosti a další dovednosti. Obsahově jsou úkoly záměrně jednoduché, aby test ukázal, jak žák s...
Druhy vlasů Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Druhy vlasů. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Druhý newsletter o komunitních tlumočnících určen zřizovatelům škol Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci Dalším výstupem aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace je druhý newsletter, jehož cílem je tentokrát informovat zřizovatele škol o tom, proč je dobré podporovat školy při využívání služeb komunitních tlumočníků.
Dravci a sovy Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák pojmenuje...
Dotazník rozvoje samostatného učení u dětí - Oxfordský dotazník Tento evaluační nástroj vznikl pod vedením prof. Whitebreada v Oxfordu. Zaměřuje se na socio-emoční dovednosti. Konkrétně zkoumá emoční, sociální a rozumovou oblast, a také oblast vůle a motivace. Formulář nabízí pedagogům návodné otázky, které jim...
Dotazník pro rodiče dětí s OMJ Dotazník pro rodiče dětí s OMJ si klade za cíl získat co nejvíce informací o nově příchozím dítěti a jeho rodině, která pochází z jiného kulturního a jazykového prostředí. Dotazník bychom měli rodičům nabídnout až ve chvíli, kdy proběhla úvodní schůzka a...
Dopravní prostředky (pro MŠ) Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (dům, silnice, koleje, řeka, auto, autobus, loď, tramvaj, vlak, kolo, nákladní auto, helikoptéra) Cíl 2 – slovní zásoba, slovesa 3. osoba přítomného času a jednotného čísla (jet, plout, létat) Cíl 3 – slovní zásoba 1. a 6. pád...
Dopravní prostředky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Dopravní prostředky (auto, kolo, ponorka...), jízdenka, místenka, nástup, přestup..., časování sloves JÍT a JET, poslech...
Doprava - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Doprava obsahují témata dopravní prostředky, doprava, cestování. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (...
Doporučení pro ŠPZ v souvislosti s nově příchozími žáky z Ukrajiny MŠMT vydalo doporučení pro školská poradenská zařízení v souvislosti s poskytováním poradenských služeb žákům z Ukrajiny.
Doporučené učebnice ČJC pro SŠ Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě V následující analýze najdete hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.
Doporučené očekávané výstupy OSV Střední školy / OSV Metodické příručky vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým (resp. NÚV) pomáhají učitelům s očekávanými výstupy Osobnostní a sociální výchovy, a to na základních školách a gymnáziích. Metodické příručky ke stažení níže.
Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě V tomto materiálu naleznete soupis dostupných čítanek pro výuku ČJL na střední škole, stručnou analýzu některých z nich z hlediska vhodnosti pro práci žáků s OMJ včetně několika ukázek a tip na práci s čítankami při nacvičování ústní maturitní zkoušky z...
Domácí úkoly - 15 aktivit pro děti a rodiče Mateřské školy / Inkluze v MŠ Vzniklo v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.