+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Praktické informace pro rodiče/Informaţii practice pentru parinti Část informace pro rodiče obsahuje např. práva a povinnosti žáků a rodičů, organizaci školního roku, slovníček základních pojmů, strukturu českého školství a je určena jak pro učitele, aby tyto informace rodičům předali, tak samotným rodičům, pokud je...
Praktické informace pro rodiče/Практическа информация за родителите Informace o právech a povinnostech žáků a rodičů, organizaci školního roku a struktuře českého školství, a dále slovníček základních pojmů. Určeno jak pro učitele, aby tyto informace rodičům předali, tak samotným rodičům, pokud je hledají. The part...
Praktické náměty, globální čtení Zapojení do výuky a materiály / Strategie pro rozvoj jazyka Text vznikl při realizaci semináře organizace META pro pedagogy MŠ v prosinci 2010.
Praktické tipy pro zapojování vícejazyčných dětí do výuky Prezentace z platformy 19. 3. 2024 - Praktické tipy pro zapojování vícejazyčných dětí do výuky na ZŠ.
Pravidla chování ve škole Adaptace a klima školy / Klima školy Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje pravidla, která se dodržují ve škole. Jazykový cíl: - Žák používá slovesa v infinitivu společně s modálními slovesy. - Žák vymyslí pravidla pro celou třídu. - Žák na základě obrázků s ostatními prodiskutuje...
Prázdninová škola češtiny Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravil publikaci Prázdninová škola češtiny. Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro žáky s OMJ staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní...
Předchůdci člověka Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Předložky Cíle: Cíl 1: Skloňování podstatných jmen ve spojení s předložkami „pod, nad, mezi, s“ – 4. a 7. pád Cíl 2: Skloňování podstatných jmen ve spojení s předložkami „vedle, u“ – 2. pád Cíl 3: Užití místních příslovcí „nahoře, nahoru, dole, dolů, uprostřed,...
Předměty v místnosti Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou třeba zvláštní pomůcky.
Předpis 266/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve...
Přehled kurzů a zkoušek pro (D)AP Komplexní tabulka obsahuje: přehled institucí, kde se dá vykonat státní jazyková zkouška z českého jazyka na úrovni B2 seznam škol, které organizují doplňkové pedagogické studium (DPS) kvalifikační kurzy pro asistenty pedagogů
Přehled podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Zpracovali jsme přehled podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2020. Poprvé přehledně podpůrná...
Přehled probraného učiva Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ V přiloženém dokumentu se můžete inspirovat přehledem probraného učiva při doučování čínské žákyně 3. ročníku základní školy.
Přehled publikací Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Přehled publikací Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání.
Prezentace NPI - podpora školským zařízením Michal Kryl Překlady a tlumočení. Prezentace k metodické podpoře školských zařízení na území Prahy a Středích Čech od NPI ČR (autor Michal Kryl).
Prezentace z diskuzního setkání o pozici DAP V této prezentaci jsme se pokusili vymezit, jaký je rozdíl mezi dvojjazyčným školním asistentem, školním asistentem a asistentem pedagoga. Prezentace byla součástí online diskuzního setkání o pozici DAP ve školách a popisujeme v ní, jak tuto pozici...
Příčiny zámořských plaveb Obsahový cíl: Studenti získají povědomí o příčinách zámořských plaveb a rozvoji vědy a techniky. Jazykový cíl: Studenti se naučí novou slovní zásobou a budou schopni dle vzoru formulovat jednoduché věty. Slovní zásoba: drahý kov, vzácné zboží,...
Přídavná jména Základní školy / Úprava rozvrhu protiklady ten, ta, to stupňování popis osob
Přídavná jména - dlouhý/krátký Cíl: Porozumění významu slov dlouhý a krátký + upevnění výrazů, sluchová analýza Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků...
Přídavná jména - pracovní list K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci. Začátečník postupuje...
Přídavná jména a stupňování Zdroje a inspirace / Přídavná jména Výukový materiál pro vyrovnávací třídu v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (barvy, protiklady), rod podstatných a přídavných jmen, stupňování přídavných jmen; poslech Krásný je vzduch.
Přijde vám hodnocení dětí (ne)spravedlivé?
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy Přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Here you can find a letter for parents to inform them about the admission to school and...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / 在学校的录取 Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. 学生被学校录取, 在这里有给家长的一封信,通知他们孩子被学校录取,并提供一些有关上课的须知和手续方面的信息,学校要给家长说更具体
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admisión a clases Základní školy / Přijetí do základní školy přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. admisión a clases – aquí se encuentra una carta destinada a los padres que les informa...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admission dans l’établissement Základní školy / Přijetí do základní školy Přijetí do školy: zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Admission dans l’établissement: ici vous trouverez une lettre pour informer les...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admission to school Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Here you can find a letter for parents to inform them about the admission to school and organizational...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Nhận vào trường, Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. ở đây là bức thư cho phụ huynh, bức thư này thônh báo về việc nhận vào học và các liên quan về mặt tổ...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.