+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Stanovisko MŠMT k výuce ČDJ a přijetí žáka na ZŠ Zaslali jsme na MŠMT několik dotazů, které nám školy často pokládají a které nás už dlouhodobě tzv. „pálí“. Týkají se možnosti učit ČDJ v době běžné výuky namísto jiných předmětů a přijetí žáka, který má v zemi původu ukončené základní vzdělání, na...
Stanovisko MŠMT ke vzdělávání dětí a žáků s OMJ MŠMT vydalo stanovisko ke vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb. Dle stanoviska mají všechny děti a všichni žáci, včetně dětí a žáků s OMJ, právní nárok na poradenskou pomoc školního...
Staré pověsti české Pracovní list byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Pracovní list může sloužit pro samostatnou práci (upevnění pojmů, zopakování) nebo lze s jeho pomocí vysvětlit učivo. Majoritní žáci mohou...
Staré pověsti české - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Starověká literatura Zapojení do výuky a materiály / Literární výchova Klíčová slova: starověk, letopočet, orientální literatura, př.n.l., n.l., písemná památka, civilizace, náboženství, hrdinský epos, papyrus, modlitba, východ, Indie, Egypt, Čína, Persie, Mezopotámie, klínové písmo, hieroglyfické písmo, Starý a Nový zákon...
Stavba těla rostliny Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák dokáže...
Stavba země, zemětřesení Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Soubor pracovních listů, které vznikly v rámci pracovní skupiny Přírodopis (PS PŘ). Včetně úvodního PL.
Stoletá válka PL Stoletá válka vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený mírně pokročilým žákům.
Stolní hra - slovesa Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky
Středověká literatura PL vznikly při asistenci a doučování žáka s OMJ z 1. ročníku gymnázia. Více o asistenci naleznete na stránkách sdružení META. Jak získat asistenta pedagoga se dozvíte v sekci Organizace v kapitole Integrační proces.
Struktura a vlastnosti látek Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Obsahový cíl: - Žák rozdělí látky dle jejich složení. - Žák popíše pohyb částic a síly působící na částice v látkách. - Žák podle skupenství rozliší pevné, kapalné, plynné látky a plazmu, přiřadí k nim příklad. - Žák rozezná strukturu a vlastnosti látek...
Struktura plánování a výuky, která bere v úvahu žáky s OMJ Mateřské školy / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Přehledný diagram ukazuje, jak při plánování vhodných vyučovacích obsahů a metod respektovat přítomnost žáků s OMJ.
Struktura tématu 9. hodina - ovoce a zelenina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu - kurz 2 - 1.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Seznamování, představování se.
Struktura tématu - kurz 2 - 4.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Orientace v prostoru, popis prostoru.
Struktura tématu - kurz 2 - 6.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Můj denní program. Co dělám celý den?
Struktura tématu - kurz 2 - 10.hodina Čas - rok, měsíce, počasí
Struktura tématu - kurz 2 - 3.hodina Vlastnosti. Zaměřeno na adjektiva, národnosti.
Struktura tématu - kurz 2 - 5.hodina Čas. Kolik je hodin?
Struktura tématu 1. hodina - intro První z deseti struktur tématu, které vznikly na základě dětského letního intenzivního kurzu (4 hodinový blok) v METĚ (2010). Strukturu lze využít jako návod/přehled/rozsah probíraného učiva, ke kterému se tematicky vztahují aktivity a pracovní listy (PL...
Struktura tématu 10. hodina - jídlo a pití Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 2. hodina - já a moje rodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Struktura č. 2 navazuje na úvodní blok Intro.
Struktura tématu 3. hodina - lidé vs. zvířata
Struktura tématu 4. hodina - čas, oblečení Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 5. hodina - lidské tělo a 5 smyslů Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 6. hodina - můj dům a můj denní režim Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 7. hodina - škola Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 8. hodina - město a doprava Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu Rodina Čeština jako druhý jazyk / Příprava a plán na úvod
Struktura tématu Škola Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.