+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Povolání Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle : Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. Cíl 1: Nová slovní zásoba...
Povolání přiřazujeme Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (povolání, náčiní) Cíl 2 – slovní zásoba ve 4. pádě, slovesa 3. os. přít. č. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...
Poznávačka obratlovců Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák roztřídí dané...
Poznej svých 5 smyslů Aktivita zaměřená na vjemy a části lidského těla (důraz kladen i na slovesa vnímání a pohybu).
Pozorování - formulář Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince
Pozvánka Výukový materiál je zaměřen na téma Pozvánka (slohový útvar Oznámení – Pozvánka). Pracovní list Pozvánka lze využít při výkladu nového slohového útvaru především v 6. ročníku ZŠ pro celou třídu včetně žáků s OMJ. Pro individuální práci žáka s OMJ lze...
Pozvánka na Učitelskou kávu s ČDJ Pozvánka pro zájemce o účast na platformě ČDJ, kde se rozebírají témata z této oblasti, sdílí inspirace a navazují kontakty.
PP - Dopis Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PP - Popis Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PP - Vypravování Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PP - Zpráva Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Následující výukový materiál pomáhá žákům s rozpoznáním, charakteristikou a zpracováním krátké zprávy.
PPP informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro PPP: Možnosti podpory vícejazyčných žáků Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny...
Práce s autentickým textem Materiál s aktivitami a metodickým komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Práce s klíčovým vizuálem - zápis do deníku Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Cílem tohoto materiálu je naučit žáky s odlišným mateřským jazykem pracovat s deníkem, a to především vytvořit do něj záznam a případně s tímto záznamem dále slovně pracovat. Materiál obsahuje klíčový vizuál pro zápis do deníku.
Pracovní list - nakupování Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Zvládnutí základní komunikace v obchodě, praktické upotřebení 4. pádu.
Pracovní list - moje rodina 2 Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Pl navazuje na PL moje rodina 1. PL včetně komentáře.
Pracovní list - bingo Soubor obsahuje komentář k pracovnímu listu (PL) pro učitele a samotný PL.
Pracovní list - košík plný ovoce Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) PL se zaměřením na rozlišení ovoce (a zeleniny), spojeno s ochutnávkou (aktivita Ochutnávačka).
Pracovní list - kreslící diktát Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíl 1 – opakování pasivní a aktivní slovní zásoby Cíl 2 – přídavná jména (barvy) Cíl 3 - počet Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován...
Pracovní list - moje rodina 1 Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřený na úvodní hodinu (hodiny). Na PL Moje rodina 1 navazuje PL Moje rodina č. 2. PL včetně komentáře.
Pracovní list - nakupování Zaměřeno na každodenní situace, osvojení 4. pádu a kontextu jeho užití.
Pracovní list - oblékáme se Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíl 1: Slovní zásoba oblečení (kalhoty, svetr, tričko, boty/boty, sukně, čepice, klobouk, kšiltovka, šaty, kraťasy, šála), části těla (hlava, nohy, oči, uši, vlasy, nos, pusa, krk) Cíl 2: gramatika: skloňování - oblečení ve 4. pádě; dokresli + 4. pád (oči...
Pracovní list - počasí Pracovní list obsahuje i komentář (návod), jak s PL pracovat.
Pracovní list - slovesa Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to PL včetně komentáře, zaměřeno na konjugaci sloves. Lze spojit s aktivitou psaní do diáře (připraví si učitel).
Pracovní list - zvířata, kde žijí zvířata Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřen na slovní zásobu a na rozdělění zvířat do kategorií (domácí, v ZOO, v lese atd.). PL obsahuje i komentář.
Pracovní list a plán - věci kolem nás Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list – Vánoční stromek, tvary Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíl 1: Slovní zásoba spojená s tematikou Vánoc – vánoce, vánoční dárky, vánoční stromek, hvězda, ozdoby; hračky; členové rodiny Cíl 2: tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník Cíl 3: přídavná jména - malý X velký, barvy Cíl 4: počty Výukový materiál...
Pracovní listy pro prvouku Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Nakladatelství FRAUS připravilo pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Pracovní listy Hraj si a procvičuj jsou volně ke stažení a vytištění na webových stránkách nakladatelství. Pracovní listy slouží k rozvoji slovní zásoby vzdělávací oblasti...
Pracovní listy z projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Výukové materiály, které vznikly v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Více se o projektu a dalších výstupech dozvíte na http://www.deticizincu.cz/ Materiály jsou rozděleny do 4 modulů: Aplikace spisovného jazyka Čeština kolem nás...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.