+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Český jazyk - slohové cvičení Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk a dějepis - historie ČR, významní lidé Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Pracovní list využitelný při začlenění žáka s OMJ do výuky.
Český jazyk na 1. stupni - tipy, doporučení, aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na prvním stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci,...
Český jazyk pro cizince – práce s textem Pracovní list pro výuku češtiny pro cizince využívající metody kritického myšlení.
Česky levou zadní online Česky levou zadní online je nová online platforma společnosti META pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Připravili jsme ji na pomoc všem dospívajícím, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny, a všem vyučujícím při práci s nimi.
Česky s vlaštovkou Česky s vlaštovkou: Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně věku i pokročilosti (specifikováno vždy v hlavičce jednotlivých aktivit). Aktivity...
Cesta k přijetí do školy
Cesta tmou Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Aktivita je určena pro nácvik prostorové orientace.
Čeští králové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Čeština do školy Čeština jako druhý jazyk / Gramatika na začátek Centrum pro integraci cizinců v rámci projektu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vytvořilo materiály pro výuku češtiny pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem. Materiál se sestává z 13 situačních videí, plánů lekcí a...
Cestování a literatura (cestopis, líčení) Obsahový cíl: - Žák se seznámí s dějem a úryvkem z knihy „Jonathan Swift: Gulliverovy cesty“. - Žák určí typ vypravěče, který se objevuje v díle. - Žák skládá za sebou děj knihy. - Žák se seznámí s literárním žánrem „cestopis“, a to na úryvku z...
Cestování a Miroslav Zikmund Obsahový cíl: - žáci se seznámí s osobností Miroslava Zikmunda - zopakují si důležitá data z české historie 20. století (propojení ČDJ a dějepisu) - umí vyjádřit své preference při výběru citátu Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu - s oporou umí...
Četl/a jsem knížku (vyprávění děje) Obsahový cíl: - Žák popíše knihu, kterou přečetl. - Žák převypráví děj přečtené knihy. - Žák určí základní informace o knize na základě vlastní čtenářské zkušenosti. - Žák s pomocí zhodnotí přečtenou knihu dle svých možností. Jazykový cíl: - Žák dokončí...
Charakteristika - Agenti - i věci o nás mluví... Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Materiál je určen pro heterogenní skupinu obsahující jak české žáky, tak žáky s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ). Materiál se skládá z pracovního listu pro žáky, popisu jednotlivých aktivit (metodických poznámek včetně dílčích cílů) a ukázek řešení...
Charakteristika literární/filmové postavy Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy. - Žák charakterizuje vybranou literární nebo filmovou postavu. Jazykový cíl: -...
Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí před přijetím na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Check-list: Podporujeme středoškoláky s OMJ Střední školy / Začleňování středoškoláků s OMJ Přehled nástrojů, kterými lze podporovat žáky s OMJ na SŠ. Check-list, tedy odškrtávací seznam, může sloužit jako sebehodnotící nástroj pro školu, zda podporuje žáky s OMJ dostatečně (odškrtnutím, co ve škole již zajišťujeme). Tento nástroj lze také...
Checklist - předpoklady pro efektivní inkluzi vícejazyčného žáka Vytvořili jsme nástroj pro sebehodnocení školy za účelem zjištění předpokladů efektivní inkluze. Checklist shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování vícejazyčných žáků.
Checklist přijetí do školy Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář z Informace pro rodiče. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s rodiči.
Checklist pro ředitelky/le: podpora učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v MŠ Připravili jsme: Checklist pro ředitelky/le mateřských škol Tento nástroj je navržen k podpoře učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v mateřských školách. S pomocí checklistu budete schopny vytvořit prostředí, které podporuje rozvoj jazykových...
Chemické prvky Obsahový cíl: - Studenti se seznámí s vybranými chemickými prvky, jejich výskytem a užitím. - Studenti budou znát označení základních chemických prvků. Jazykový cíl: - Studenti porozumí odbornému textu a odpoví na otázky. - Studenti budou schopni...
Chemické složení lidského těla Obsahový cíl: - Studenti popíší chemické složení lidského těla. - Studenti vyjmenují nejvýznamnější sacharidy a bílkoviny. - Studenti vysvětlí funkci tuků v lidském těle. - Studenti aplikují hmotnostní zlomek na výpočet hmotnosti jednotlivých chemických...
Chemie Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Chňapačka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky nebo použít nějaké předměty.
Chodička dialogy Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou potřeba pomůcky.
Chodička obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky.
Čína Profil Číny je uložen v příloze ve formátu PDF.
Čínština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.