+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
DT - Interpunkce Pracovní list k procvičování didaktického testu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
DT - Na co se mě vlastně ptají? Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Materiál: Didaktický test - "Na co se mě vlastně ptají?" slouží pro žáky s OMJ jako průvodce didaktickým testem. Najdete v něm tipy na postupy řešení některých otázek, dále vysvětlení problematických zadání a názorné příklady správného postupu hledání...
DT - Obrazná pojmenování Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
DT - Práce s textem (textová návaznost) Pracovní list k procvičování didaktického testu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
DT - Význam slov, synonyma, antonyma Následující materiál se zabývá rozborem úloh v didaktických testech z ČJL (u maturitní zkoušky), jež pracují s významem slov / synonymy a antonymy. Materiál představuje způsoby ověřování jejich znalosti v různých typech testových úloh, představuje tyto...
DT Vymyslete úlohu do testu Jak originálně procvičovat zadání didaktického testu u maturity z ČJL? Zahrajte si se studenty na CERMAT. Ať vymyslí vlastní zadání a možné odpovědi. Materiál ke stažení přináší příklad formy, jak lze zadat kol vymyslet zadání do didaktického testu. Vždy...
Důležité informace pro rodiče vícejazyčných dětí v MŠ Tento seznam vám poslouží, jako vodítko při sestavování informačního materiálu pro rodiče vícejazyčných dětí na úvodní schůzku s rodiči.
Důležité termíny pro uchazeče o SŠ 2023 Pro uchazeče o SŠ v roce 2023 jsme připravili grafický harmonogram důležitých termínů. Cestu k přijetí na SŠ stáhnete v: angličtině ukrajinštině ruštině vietnamštině
Dům Toto je navazující pracovní list na listy: Koupelna, Obývací pokoj, Dětský pokoj Cíle: Cíl 1 – Opakování - slovní zásoba, příslovce (vlevo, vpravo, nahoře, dole), předložky (pod, mezi, vedle) Cíl 2 – slovesa – činnosti (čistíme si zuby, díváme se na...
Dům - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Dům, byt, pokoj obsahují témata obydlí, vnitřek domu. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké...
Dům - zvířata ve 4. a 7. pádě, předložky pod/nad Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád)...
Dům, byt, pokoj - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Dutina ústní - hlavový a hrudní oddíl trávicí trubice Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Dutina ústní - hlavový a hrudní oddíl trávicí trubice. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní...
Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům...
Dvojjazyční asistenti Střední školy / Integrace do kolektivu V rámci projektu Čekuj integraci! jsme vytvořili publikaci o 6 dvojjazyčných asistentech . Pět žen a jedna žena vypráví své životní příběhy, odkud pochází, co je přivedlo do České republiky i k tomu, aby se stali asistenty pedagoga, co jim tato profese...
DVOJJAZYČNÝ ASISTENT - podpora dětí s OMJ a pedagoga Asistent pedagoga / Dvojjazyčný AP Pro nově příchozí dítě s nedostatečnou znalostí českého jazyka je nástup do školy obtížný. Kromě jazykové bariéry se často potýká s pocity osamělosti a dezorientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní výhodou...
Dynamika - Newtonovy zákony Obsahový cíl: - Žák chápe principy Newtonových zákonů a aplikuje je na konkrétní příklady z praxe. - Žák provádí praktické pokusy a popisuje jejich výsledky. - Žák zná veličiny, jednotky a značky vztahující se k tématu. Jazykový cíl: - Žák doplňuje...
Ekologie a literatura Obsahový cíl: Žák: - se zamýšlí nad významem a přínosem stromů pro život. - se na základě četby úryvku seznámí s dějem knihy Muž, který sázel stromy. - vyhledává další informace o knize. - diskutuje se spolužáky a domýšlí pokračování příběhu. - zná...
Ekosystémy - popis živočichů Obsahový cíl: - Žák popíše vybraného živočicha z hlediska klasifikace, výskytu, vzhledu, chování, rozmnožování a potravy. Jazykový cíl: - Žák na základě textu popisuje vybraného živočicha. - Žák vybírá fráze použité v textu, které popisují živočicha. -...
Ekosystémy a literatura Zapojení do výuky a materiály / Výuka ČJL Obsahový cíl: - Žák uvede společné a rozdílné rysy čápa a lišky. - Žák se seznámí se dvěma bajkami (Liška a čáp, Liška a vrána). - Žák se seznámí s žánrem bajka, dokáže jeho rysy nalézt v konkrétní bajce. - Žák hledá vysvětlení některých přísloví/...
Elektřina kolem nás Obsahový cíl: - Žák rozumí, co je elektřina, kde se s ní setkáváme. - Žák pojmenuje věci a úkazy, které souvisí s elektřinou. - Žák naznačí souvislosti mezi věcmi a úkazy. - Žák rozděluje slova na zdroj elektrické energie, vodiče a spotřebiče...
Emoce Materiál je určen do výuky ČDJ pro pokročilejší žáky a studenty s OMJ na 2. stupni ZŠ (minimálně na úrovni A2). Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje emoce. - Žák pojmenuje pocity a jejich důvod. Jazykový cíl: - Žák používá slova (přídavná jména) v...
Expertní skupina META Spořen 2
Expertní skupina META v projektu Spořen 2
Expertní skupina META v projektu Spořen II Pozvánka do expertní skupiny pro pedagogy ZŠ.
Férová škola - Liga lidských práv Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Formulář k sebehodnocení Sebehodnocení je účinný, do jisté míry motivační nástroj, který vede žáky k tomu, aby mohli sledovat pokroky, kterých ve výuce dosáhli. Sebehodnocení by mělo být pravidelnou součástí výuky, ale záleží na nás, jak si práci s ním nastavíme - zda mu budeme...
Francouzština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.