+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Motivační dopis SŠ
Motýli Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Materiál na opakování vytvořila asistentka pedagoga pro svou žákyni na základní škole v Benešově. klíčová slova: motýli, hlava, hruď, zadeček, vývojová stádia, vajíčka, můry, Bourec morušový, kokon, housenky
Možnosti organizace výuky ČDJ Zpracovali jsme pro vás přehlednou tabulku s možnostmi organizace výuky ČDJ ve škole, včetně výhod a nevýhod jednotlivých variant.
MŠ informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro MŠ: Příprava na příchod dítěte s OMJ – pro ředitelky Příprava na příchod...
MŠMT Mobilní tým na podporu integrace ukrajinských dětí MŠMT hledá nové kolegy na částečný úvazek pro mobilní tým podporující integraci ukrajinských dětí.
MŠMT Uznávání zahraničního vzdělání v souvislosti s přijetím ke vzdělávání Střední školy / Doklady o předchozím vzdělání MŠMT připravilo pro potřeby krajských úřadů informační prezentaci s vysvětlením, kdy je nutné dokládat uznávání zahraničního vzdělání při přijímacím řízení. Ke stažení níže: /p>
Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Tento pracovní sešit je především určen pro žáky – cizince na českých školách, kteří se seznamují s českým jazykem. Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí. V části „Píšeme, čteme a mluvíme“ poznají žáci českou abecedu, naučí se psát písmena, vštípí si...
Multikulturní výchova ve škole Dokument o MKV jako průřezovém tématu základního vzdělávání a jeho možném využití při výuce ve škole.
Mýty ve vzdělávání vícejazyčných dětí
MZ ČJL - manuál pro žáky Střední školy / Maturita z ČJL Následující materiál je stručným souhrnem podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Tento manuál žákům s OMJ na SŠ pomůže se v této zkoušce zorientovat. Aktualizace únor 2020 V roce 2020 manuál přeložila Hotelová škola Vršovická pro své...
Na co myslíš? Jeden žák si myslí slovo, ostatní hádají, co to je. Je nutné omezit okruh slov, z nichž žáci vybírají, např. na zvířata, věci ve škole, oblečení apod.
Na koho se s čím obracet?
Nabídka seminářů zaměřených na vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem pro MŠ, ZŠ a SŠ Čeština jako druhý jazyk / Kurzy pro učitele META, o.p.s. nabízí semináře, jejichž cílem je posílit kompetence pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení při začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí.
Nabídka volnočasových aktivit Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Seznam nabídky volnočasových aktivit v Praze a Středočeském kraji.
Náboženství v české historii Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s několika historickými událostmi v českých dějinách, v nichž hrálo hlavní roli náboženství. - Žáci vyhledávají v textu klíčové informace, které poté předávají ostatním žákům ve skupině. - Žáci jsou schopni stručně...
Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi Následující materiál slouží k nácviku rozboru uměleckého textu u MZ z ČJL. Dá se využít pro jakýkoli text např. z čítanek, podle textu se pak postupně vyplňuje/kroužkuje apod. U žáků s OMJ je potřeba dbát na jazyk, kterým se o tabulce/struktuře textu...
Nahosemenné rostliny Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák vysvětlí pojem...
Najděte někoho, kdo... Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Můžete mít kartičky připravené nebo je s žáky vytvořit.
Najdi 5 rozdílů Aktivita zaměřená na hledání rozdílů na obrázcích (vhodné pro všechny úrovně pokročilosti, záleží však na vhodné volbě obrázků).
Najít nový domov Děti s OMJ / O migraci Výukový program Najít nový domov je vhodnou formou, jak problematiku uprchlictví představit mladým lidem ve věku 14-18 let. Je určen jak pro výuku ve školách, tak pro práci v neformálních skupinách při nejrůznějších mimoškolních aktivitách. Jeho cílem je...
Nakupování Nakupování. V obchodě.
Nakupujeme Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (ovoce, zelenina) v 1. pádě Cíl 2 – minulý čas slovesa koupit + 4. pád Cíl 3 – rody, sloveso mít + 4. pád, přídavná jména Cíl 4 – spolupráce/domluva ve dvojici, slovní zásoba (ovoce, zelenina) Výukový materiál byl vytvořen v...
Náměty na rozvoj předškoláka Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Text vznikl při realizaci semináře organizace META pro pedagogy MŠ v prosinci 2010.
Nápadníček Připravili jsme pro Vás materiál, kde naleznete různé řízené činnosti pro celou třídu v mateřské škole upravené tak, aby se mohly zapojit také děti s odlišným mateřským jazykem. V upravených aktivitách si děti s OMJ procvičí i gramatiku a slovní zásobu.
Nápadník SCIO Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Nápadník 65 aktivit - Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky
Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Publikace Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek vydalo v roce 2012 In IUSTITIA, o. s. Hlavním tématem této práce je aktivní postoj přihlížejících k projevům předsudků,...
Nařízení ukrajinského ministerstva školství Nařízení upravující studium ukrajinských žáků středních škol (pozn. středních dle ukrajinského vzdělávacího systému) na školách v zahraničí.
Naše třída je slovník Jedná se o jednorázovou aktivitu do třídy. Cílem je seznámení nového žáka s prostorem třídy, nová slovíčka.
Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v ČDJ na ZŠ (APIV A) Národní pedagogický institut (NPI ČR) v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) vytvořil nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině...
Nástup nacismu v Německu Tento dokument obsahuje zjednodušený text, který by měl nahradit složitější text v učebnici. Slouží jako ukázka, jak je možné texty přizpůsobovat žákům s OMJ. Vznikl v rámci pracovní skupiny na Dějepis. Text je vhodný spíše pro pokročilejší žáky.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.