+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Nechat dítě propadnout není řešení
Neformální čeština (pracovní list) Cílová skupina: - žáci střední školy (ale není problém vybrat jednotlivá cvičení i pro jiné věkové kategorie) Obsahový cíl: - seznámí se s jednotlivými vrstvami jazyka (propojení ČDJ a ČJL) Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu a dokážou...
Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Text zprostředkovává zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách. Zaměřuje se především na způsoby organizace jeho práce v rámci instituce školy, spolupráci s učiteli a v neposlední řadě i...
Němčina Deutsch - Informationen für Eltern
Nemoci a zranění Tyto listy můžeme zařadit v průběhu celého školního roku, nejlépe snad během tématu lidské tělo. Děti často neumějí popsat, co je bolí, kde je to bolí či jaké mají obtíže. V rámci těchto listů se seznámí s nejčastějšími zdravotními pomůckami a zraněními,...
Nový byt Text a cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - přívlastek přídavná jména popis inzerát rozvoj slovní zásoby Při výuce jsme pracovali vždy s celou...
Nový systém jazykové přípravy
O co jde Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít připravené kartičky nebo je s žáky vytvořit. Hra vhodná pro opakování slovní zásoby.
O dvanácti měsíčkách Pracovní list k tématu měsíce (práce s textem pohádky a práce s písňovým textem) byl vytvořen pro Čtenářský klub pro děti s OMJ, který probíhá v Domě dětí a mládeže Nymburk. Můžete se také inspirovat obecným popisem průběhu aktivit ve Čtenářském klubu....
Obchod, oblečení, peníze Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba tématu Nakupování, Orientace v prostoru, Oblečení, váha (kilogram, gram), fráze při nakupování, ceny (Kolik to stojí?),...
Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky, měřidlo a vzorec na jejich výpočet. - Žák na základě zadání vypočítá příklady na zjištění objemu, hustoty, hmotnosti, tlaku aj...
Oblečení Pracovní list k tématu oblečení + domino Obsahový cíl: - žák se orientuje v jazykových situacích týkajících se oblečení - žák se umí jednoduše vyjadřovat o oblečení - žák rozumí, když se někdo ptá, čí je nějaké oblečení (např. paní učitelka v šatně) - žák...
Oblečení - barvy Cíl: Slovní zásoba: oblečení (kalhoty, šaty, mašle, boty, tričko, kraťasy, pásek, mikina, čepice, deštník, tričko, tričko s dlouhým rukávem, tričko s krátkým rukávem) Barvy: dle jazykové pokročilosti dětí, (například začátečníci - červená, modrá, žlutá...
Oblečení - doplňky Tyto pracovní listy rozšiřují především slovní zásobu. Dají se využít v období probírání tématu oblečení, popř. lidského těla. Cíl 1: Osvojení nové slovní zásoby v 1.pádě jednotného čísla, posléze množného včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Osvojení tvarů...
Oblečení - kartičky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Oblečení obsahují témata oblečení a doplňky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo v 1. pádě (Co je to?),...
Oblečení - písmena Pracovní list je určen předškolákům, může sloužit k rozvoji čtenářské pregramotnosti všech dětí. Cíl: Výslovnost - rozlišení počáteční hlásky slova (s, š, k, b), Slovní zásoba - oblečení Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu...
Oblečení - rody Cíl: Slovní zásoba oblečení + rody, části těla, sloveso nosit ve spojení s oblečením (nosit na sobě) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je...
Oblečení - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Oblečení v lese Cíl: Předložky, slovní zásoba oblečení Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
Oblečení, počasí Cíle: Cíl 1: Slovní zásoba – mrak, slunce, počasí, prší, svítí slunce, vpravo, vlevo, nahoře Cíl 2: Slovní zásoba – sukně, tílko, tričko, čepice, deštník, bunda, šaty, kraťasy, krátký rukáv, dlouhý rukáv (tričko s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem...
Obojživelníci Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Obracečka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít vytvořené kartičky nebo je s žáky vytvořit. Varianta chňapačky, všichni musí dosáhnout na stůl s obrázky.
Obratlovci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák rozpozná...
Obrázkové učení Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky V rámci projektu Člověka v tísni „Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností" vznikla metodická příručka včetně pracovních listů a ukázky didaktických pomůcek pro doučování dětí. Materiály jsou dobře využitelné...
Obrázkový denní režim pro MŠ Mateřské školy / Inkluze v MŠ Zde si můžete stáhnout obrázky, které mohou sloužit k sestavení denního režimu v MŠ. Dítě pak snáze pochopí, co ho daný den čeká a na co se může těšit. Můžete si také každý den v ranním kruhu ukázat obrázky a říct si, co se dnes bude dít. Obrázky jsou...
Obývací pokoj Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba v 1. pádě (pohovka, televize, křeslo, stolek) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 4. a 7. pád, předložky (před, mezi), příslovce (vpravo, vlevo) Cíl 3 – slovní zásoba (nábytek ve třídě) 2., 4. pád, předložky (před, vedle, pod, na, za)...
Ochutnávačka Aktivita navazující na aktivitu Poznej svých 5 smyslů, lze použít pro začátečníky i pokročilé. Pro tuto aktivitu je potřeba připravit různé druhy ovoce a zeleniny.
Odhad počtu žáků s OMJ na ZŠ a podpůrná opatření META, o.p.s. provedla mezi 1. 8. 2018 a 3. 5. 2019 elektronické dotazníkové šetření na základních školách v Plzeňském kraji, Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, kteří neovládají dostatečně český vyučovací jazyk. Od zapojených škol zjišťovala jak odhady...
Omlouvání nepřítomnosti / 请假条 Tuto stránku využijí zejména rodiče žáků (obsahuje typy omluvenek a žádostí o uvolnění z výuky), učitelé na ni mohou rodiče odkázat. Obsahuje také pravidla omlouvání; škola může formulář omlouvání nepřítomnosti využít pro nastavení pravidel omlouvání....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.