+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
META infobalíček k podpoře nově příchozích vícejazyčných žáků
Meta Infobalíček k přijímání na ZŠ
META infobalíček k rozvoji akademického jazyka
META infobalíček k ukončování a přechodům
META infobalíček k vícejazyčnosti
META infobalíček k wellbeingu
Meta infobalíček ke Komunikaci s rodiči a volnočasovým aktivitám
Meta infobalíček ke spolupráci s externími partnery
Meta infobalíček ke spolupráci ve škole
Meta infobalíček komunikace s rodiči v MŠ
Meta infobalíček vícejazyčnost v MŠ
META komunikační kartičky Komunikační kartičky slouží pro základní dorozumění dětí a žáků bez znalosti jazyka. Kartičky je možné vytisknout, vystřihnout, zalaminovat a proděravět tak, aby se daly nasadit na kroužek (např. od klíčů) a navíc třeba připevnit na šňůrku. Dítě má tak...
META tým podpory pro pedagogy SŠ - leták Rády bychom se Vám představily! Jsme META tým podpory pedagogů a pedagožek ze SŠ. Kdo jsme, čemu se věnujeme a s čím se na nás můžete obrátit? Čtěte v letáku:
Metoda Learning Stories - postup v obrazech Zapojení do výuky a materiály / Metoda Learning stories Metoda Learning Stories naopak využívá formativní hodnocení a zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi, zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Spočívá v pozorování dítěte při činnosti, jejím podrobném popisu a...
Metodická příručka pro adaptačního koordinátora Masarykova základní škola v Plzni ve spolupráci s METOU, o.p.s. vydali Metodickou příručku pro práci adaptačního koordinátora základní školy. Příručka je vhodná pro pedagogy, kteří se ve školách ujímají role tzv. adaptačních koordinátorů a provázejí nové...
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina IV MŠMT vydalo metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství. Lex Ukrajina IV, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon Lex Ukrajina (1) č. 67/2022 Sb., nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2023. Metodický...
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina VI Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k novele zákona (č. 454/2023 Sb.), která doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) a nabývá účinnosti dnem 1. září 2024. Metodický materiál je...
Metodické listy Matematika - číselné obory Zapojení do výuky a materiály / Matematika Metodické listy pro výuku matematiky - číselné obory v 1. ročníku SŠ vytvořila Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Praha. Metodika pro výuku vybraných kapitol matematiky byla vytvořena s cílem rychlejšího porozumění a...
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zde naleznete metodické poznámky k novým učebním materiálům češtiny pro vietnamské studenty, které vám můžou pomoci při výuce.
Metodické tipy a sylabus přípravného kurzu na JPZ Uvedený sylabus sloužil pro online kurz přípravy na jednotné přijímací zkoušky organizovaný společností META. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický kurz s nelehkým zadáním jak pro vyučující, tak pro žáky, sdílíme své zkušenosti nasbírané v...
Metodický pokyn Adaptace a klima školy / Klima školy Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče, organizace péče a podmínek provozu střediska.
Metodický pokyn k šikaně Střední školy / Integrace do kolektivu MŠMT zveřejnilo na svých stránkách přehled Metodických dokumentů (doporučení, pokyny), jejichž cílem je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k...
Metodický pokyn MŠMT k zajišťování pedagogické intervence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vydalo metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních...
Metodický postup pro zajištění financování jazykové přípravy a pozice adaptačního koordinátora 2022 Nový metodický postup pro zajištění financování jazykové přípravy a pozice adaptačního koordinátora v souvislosti s nárůstem počtu dětí a žáků z Ukrajiny. Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v...
Metodika - Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Najdete zde příklady dobré praxe vybraných základních škol v Praze a Berlíně, tipy do výuky, možnosti využití služeb NNO pracujících s migranty v Praze.
Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách Stáhněte si metodickou příručku k začleňování dětí s OMJ do mateřských škol!
Metodika k postupu MŠ a ZŠ pro konání zvláštního zápisu MŠMT vydalo metodiku k postupu MŠ a ZŠ u zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Metodika je dostupná také na webu edu.cz.
Metodika k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga MŠMT vydalo metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022 pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Více...
Metodika MŠMT k novému systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ MŠMT vydalo Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o nový systém financování a organizace jazykové přípravy podle paragrafu 20 školského zákona, který vstoupil v platnost od září 2021....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.