+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Matematika Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Matematika a žáci s OMJ Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku matematiky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je...
Materiály do výuky - NaZemi Střední školy / VMEGS Spolek NaZemi se dlouhodobě věnuje otázkám fair trade, globálního rozvojového vzdělávání, důstojných pracovních podmínek a odpovědnosti veřejných institucí. Na jejich stránkách můžete nalézt zajímavé inspirativní materiály do výuky VMEGS i dalších...
Maturita, přijímací a závěrečné zkoušky 2020 Jak to letos bude? Ke stažení v jazycích: angličtina, ruština, vietnamština, čeština.
Mechanika tekutin Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky a vzorec na jejich výpočet. - Žák porozumí Pascalovu zákonu - Žák popíše, jak funguje hydraulický zvedák - Žák porozumí pojmu...
Měkké a tvrdé souhlásky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Příprava na hodinu Českého jazyk ve druhém ročníku ZŠ. Přípravu vypracovala studentka v rámci praxe.
Měkkýši - opakování Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše části...
Města a jejich význam Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe PL Města a jejich význam vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený především mírně pokročilým.
Město - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Město - místa ve městě jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 6....
Město - testy Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Město - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Město, orientace ve městě. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Město, orientace ve...
Meta infobalíček k češtině jako druhému jazyku
Meta infobalíček k dlouhodobé systémové podpoře u vícejazyčných žáků
Meta infobalíček k hodnocení
Meta infobalíček k legislativě
Meta infobalíček k metodám
META infobalíček k podpoře nově příchozích vícejazyčných žáků
Meta Infobalíček k přijímání na ZŠ
META infobalíček k rozvoji akademického jazyka
META infobalíček k ukončování a přechodům
META infobalíček k vícejazyčnosti
META infobalíček k wellbeingu
Meta infobalíček ke Komunikaci s rodiči a volnočasovým aktivitám
Meta infobalíček ke spolupráci s externími partnery
Meta infobalíček ke spolupráci ve škole
Meta infobalíček komunikace s rodiči v MŠ
Meta infobalíček vícejazyčnost v MŠ
META komunikační kartičky Komunikační kartičky slouží pro základní dorozumění dětí a žáků bez znalosti jazyka. Kartičky je možné vytisknout, vystřihnout, zalaminovat a proděravět tak, aby se daly nasadit na kroužek (např. od klíčů) a navíc třeba připevnit na šňůrku. Dítě má tak...
META tým podpory pro pedagogy SŠ - leták Rády bychom se Vám představily! Jsme META tým podpory pedagogů a pedagožek ze SŠ. Kdo jsme, čemu se věnujeme a s čím se na nás můžete obrátit? Čtěte v letáku:
Metoda Learning Stories - postup v obrazech Zapojení do výuky a materiály / Metoda Learning stories Metoda Learning Stories naopak využívá formativní hodnocení a zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi, zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Spočívá v pozorování dítěte při činnosti, jejím podrobném popisu a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.