+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Modelové (jazykové) lekce pro pedagogy MŠ - Časopis Zvoní! Mateřské školy / Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ Časopis Zvoní! vznikl jako součást projektu organizace Člověk v tísni "Pojďte do školky!". Osmé číslo časopisu je složeno z 12 metodických lekcí, se kterými se pedagogové MŠ, nízkoprahových center, dětských klubů apod. seznamovali v rámci kurzů. Lekce...
Modelové situace tvorby výukových skupin Základní školy / Jazyková příprava (dle § 20 ŠZ) Vytvořili jsme pro vás tři modelové příklady, jak lze tvořit skupiny pro jazykovou přípravu podle různých kritérií (věku žáků, jejich jazykové úrovně, jejich mateřského jazyka apod.) a v různých situacích dle velikosti školy, počtu žáků s OMJ, složení...
Moldavská republika
Mongolsko
Mongolština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
MonitorovaCÍ plán MŠ U Bobříka VZOR Vzorově vypracovaný plán pedagogické podpory pro dítě s OMJ.
Monitorovací plán pro děti s OMJ - PLPP Hana Baštová Monitorovací plán pro děti s OMJ vytvořila paní ředitelka Hana Baštová z MŠ Ovčí Hájek. Je možné jej užívat jako alternativu PLPP v mateřských školách.
Motivační dopis SŠ
Motýli Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Materiál na opakování vytvořila asistentka pedagoga pro svou žákyni na základní škole v Benešově. klíčová slova: motýli, hlava, hruď, zadeček, vývojová stádia, vajíčka, můry, Bourec morušový, kokon, housenky
Možnosti organizace výuky ČDJ Zpracovali jsme pro vás přehlednou tabulku s možnostmi organizace výuky ČDJ ve škole, včetně výhod a nevýhod jednotlivých variant.
MŠ informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro MŠ: Příprava na příchod dítěte s OMJ – pro ředitelky Příprava na příchod...
MŠMT Mobilní tým na podporu integrace ukrajinských dětí MŠMT hledá nové kolegy na částečný úvazek pro mobilní tým podporující integraci ukrajinských dětí.
MŠMT Uznávání zahraničního vzdělání v souvislosti s přijetím ke vzdělávání Střední školy / Doklady o předchozím vzdělání MŠMT připravilo pro potřeby krajských úřadů informační prezentaci s vysvětlením, kdy je nutné dokládat uznávání zahraničního vzdělání při přijímacím řízení. Ke stažení níže: /p>
Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Tento pracovní sešit je především určen pro žáky – cizince na českých školách, kteří se seznamují s českým jazykem. Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí. V části „Píšeme, čteme a mluvíme“ poznají žáci českou abecedu, naučí se psát písmena, vštípí si...
Multikulturní výchova ve škole Dokument o MKV jako průřezovém tématu základního vzdělávání a jeho možném využití při výuce ve škole.
Mýty ve vzdělávání vícejazyčných dětí
MZ ČJL - manuál pro žáky Střední školy / Maturita z ČJL Následující materiál je stručným souhrnem podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Tento manuál žákům s OMJ na SŠ pomůže se v této zkoušce zorientovat. Aktualizace únor 2020 V roce 2020 manuál přeložila Hotelová škola Vršovická pro své...
Na co myslíš? Jeden žák si myslí slovo, ostatní hádají, co to je. Je nutné omezit okruh slov, z nichž žáci vybírají, např. na zvířata, věci ve škole, oblečení apod.
Na koho se s čím obracet?
Nabídka seminářů zaměřených na vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem pro MŠ, ZŠ a SŠ Čeština jako druhý jazyk / Kurzy pro učitele META, o.p.s. nabízí semináře, jejichž cílem je posílit kompetence pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení při začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí.
Nabídka volnočasových aktivit Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Seznam nabídky volnočasových aktivit v Praze a Středočeském kraji.
Náboženství v české historii Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s několika historickými událostmi v českých dějinách, v nichž hrálo hlavní roli náboženství. - Žáci vyhledávají v textu klíčové informace, které poté předávají ostatním žákům ve skupině. - Žáci jsou schopni stručně...
Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi Následující materiál slouží k nácviku rozboru uměleckého textu u MZ z ČJL. Dá se využít pro jakýkoli text např. z čítanek, podle textu se pak postupně vyplňuje/kroužkuje apod. U žáků s OMJ je potřeba dbát na jazyk, kterým se o tabulce/struktuře textu...
Nahosemenné rostliny Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák vysvětlí pojem...
Najděte někoho, kdo... Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Můžete mít kartičky připravené nebo je s žáky vytvořit.
Najdi 5 rozdílů Aktivita zaměřená na hledání rozdílů na obrázcích (vhodné pro všechny úrovně pokročilosti, záleží však na vhodné volbě obrázků).
Najít nový domov Děti s OMJ / O migraci Výukový program Najít nový domov je vhodnou formou, jak problematiku uprchlictví představit mladým lidem ve věku 14-18 let. Je určen jak pro výuku ve školách, tak pro práci v neformálních skupinách při nejrůznějších mimoškolních aktivitách. Jeho cílem je...
Nakupování Nakupování. V obchodě.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.